Barbudas, 1367-1383, Ferdinand I, Lissabon
Diameter 26 mm. Vikt 4,125 gram.   (id 2543)   Ref: MEC(6) 896

Åts: + FERNANDVS REX PORTVGALI AL
  Fernando, kung av Portugal och Algarve

  Frs: + SI DNS MICHI AIVTOR NON TIM
  O, Herren är min hjälpare, därför fruktar jag icke
Bildmotiv:
Ett kors inom inre pärlringen.
Portugals vapen i centrum ovanpå korset.
Ett slott i varje korsvinkel.
Bildmotiv:
En man i krönt hjälm och rustning.