I ovanstående diagram visas ibland tre årtal. Det mellersta årtalet avser då när personen tillträtt som hertig eller kung.

                                Observera sambanden mellan hertigarna i hertigdömet Burgund och grevarna i grevskapet Burgund.