In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-07-14

 

Burgundhertigen Hugo V och hans mynt

Av Lennart Castenhag


Hur hertigdömet Burgund uppstod

När Karl den stores Frankiska imperium delades i tre delar genom fördraget i Verdun år 843 kom det gamla kungadömet Burgund att delas itu. Den västra halvan av Burgund kom att hamna inom det Västfrankiska riket, och ombildades till hertigdömet Burgund. Den östra halvan styckades upp i mindre grevskap. Ett av dem var grevskapet Burgund.

Karl den stores imperium delades i tre delar genom fördraget i Verdum 843.
Det ursprungliga kungadömet Burgund är här markerat med grön skuggning.


Huvudstad i det gamla kungadömet Burgund var Chalon, och staden hamnade väster om den gräns som drogs upp 843. Chalon blev därmed huvudstad för det nya hertigdömet Burgund. Richard "justiciarius" (den som skipar rättvisa) var Burgunds förste hertig och han regerade under åren 890-921. Han efterträddes av Rudolf I (921-922), men år 923 blev han Västfrankernas kung för tretton år framåt. Någon avkomma fick inte Rudolf, så hans ätt blev en parentes i den Frankiska regentlängden.

I början av 1000-talet blev Dijon hertigdömets huvudstad och staden utvecklades till ett viktigt handelscentrum. Dijon blomstrade under hela medeltiden.

Dijon blev huvudstad i hertigdömet Burgund i början av 1000-talet.

Strax söder om Chalon uppfördes klostret Cluny som blev det ena av Frankerrikets viktiga religiösa centra. Det andra var Saint-Denis strax norr om Paris. Som ett dotterkloster till Cluny anlades Prieuré d'Souvigny sydost om Moulins. Om du vill läsa om detta, klicka << här >>


Hugo V som burgundisk hertig

År 1306 dog den burgundiske hertigen Robert II. Hans tolvårige son Hugo ärvde därmed hertigdömet och han regerade med modern Agnes som förmyndare. Vid den här tiden hade banden sedan länge varit starka mellan burgundhertigarna och det franska kungahuset. Hugos morfar var den franske kungen Ludvig X och Hugo var svåger med den franske kungen Philip VI. Hugos bror Odo hade den franske kungen Philip V till svärfar.


4 ggr förstoring

Denier, 1306-1315, Hugo V, Dijon

16,9 x 17,2 mm   0,560 gram   Ref: Rob 5784 (id 2394)

Åts.omskr. +VGO BVRGVNDIE
(Hugo av Burgund)
          Frs.omskr. +DIVIONENSIS
(Dijon)

I fältet står ordet DVX (hertig)
omgivet av slingor.
I fältet ett litet kors.
I två av korsvinklarna är det
en stav och tre klot.Hugo hade sannerligen ett imponerande nätverk av kungligheter omkring sig. Hans bror Ludvig hade dessutom ingått äktenskap med Achaias furstinna Matilda, men det var ett resonemangsäktenskap med särskilda politiska förtecken. Om du vill läsa mer om de politiska turerna kring Matilda och hennes mor Isabella de Villehardouin, klicka   << här >>
4 ggr förstoring

Denier, 1306-1315, Hugo V, Dijon

16,1 x 17,2 mm   0,835 gram   Ref: Rob 4534 (id 2337)

Åts.omskr. +VGO DUX BVRG DIE
(hertig Hugo av Burgund)
          Frs.omskr. +DIVIONENSIS
(Dijon)

I fältet är det en fantasifigur. I fältet är det ett litet kors.

Fantasifiguren i åtsidans fält är svår att tyda fullständigt.
De streckade linjerna symboliserar osäkerhet.

Roberts nr 4534 har inte med de linjer som på bilden är streckade,
men inte heller den nedre ringen finns med.
Roberts skiss är kopierad från Poey d'Avant nr 5676.


Hur gick då för hertig Hugo V? Ja, någon större användning för sitt kungliga nätverk fick han tyvärr inte. Han trolovades med den nyfödda Catherine of Valois (1303-1346), men förlovningen slogs upp 1312. Någon äktenskaplig förbindelse blev det sedan inte för honom. Han avled 1315 i en ålder av 21 år och efterträddes som hertig av brodern Odo IV.Hertigdömets sista dagar

Den siste burgundiske hertigen var Karl den djärve (1433-1477) som avled under ett fältslag mellan Burgund och den franske kungen. Burgund avvecklades därmed som hertigdöme och blev en provins under den franska kronans kontroll.

År 1678 införlivades grevskapet Burgund med Frankrike. Grevskapet blev en provins med namnet Franche-Comté (det fria grevskapet) för att inte förväxlas med provinsen Burgund.

Frankrike 1790.
Burgund och Franche-Comté är nu provinser under den franska kronans kontroll.
Hugo V:s anor

Robert II och Agnes fick tio barn. Hugo V var den äldste överlevande sonen.

Klicka på bilden för att se ytterligare släktsamband.

I figuren visas ibland tre årtal för en person. Det mellersta årtalet visar när personen tillträtt som hertig.

Sigill för Hugo V. Källa: InternetEpilog

Hugo i fransk översättning blir Hugues och i engelsk översättning blir det Hugh.

Källa till släktutredningen har varit franska Wikipedia som anger år 1306 som dödsår för Robert II. Samma år blev Hugues V (som tolvåring) hertig av Burgund. James Robert anger årtalet 1305 i The Silver Coins of Medieval France. Samma uppgift står att läsa i Monnaies Francaises av E Boudeau samt i Poey d'Avant från 1862.

Det är min gissning att Roberts och Boudeau har förlitat sig på den äldre (felaktiga) uppgiften hos Poey d'Avant och att franska Wikipedia visar nya korrekta uppgifter.Foto och grafik av författaren där ej annat anges.
Referenser

James Roberts, The Silver Coins of Medieval France, New York 1996

E Boudeau, Monnaies Francaises, Barcelona 1970

Poey d'Avant, Monnaies Feodales de France, Vol 3, Paris 1862

Underlag till de medeltida kartorna har hämtats ur:
Grierson-Blackburn, Medieval European Coinage, Vol 1, New York 1986
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98