Denar, 1247-1263 Sophia av Brabant och sonen Henrik I
Diam 18 mm   vikt 0,73 g.   Myntort: Grünberg   Ref: Schütz 8.2

Åtsida:   Inom en pärlring visas furstinnan i bröstbild.
I höger hand håller hon en liljestav
och i vänster hand håller hon ett riksäpple.
Omskrift:  SOFIA DVCIS

Frånsida:   Inom en pärlring visas Henrik I i bröstbild.
I höger hand håller han ett svärd
och i vänster hand håller han en fana.
Omskrift;  +NONETA IN GRO

Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH
Dokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat