Albus 1493-1509 Wilhelm II, Kassel
Diam c:a 24,5 mm   vikt 1,72 g.   Ref: Schütz 384.3

Åtsida: Tre sköldar ställda i treklöverform.
De tre sköldarna representerar Hessen, Ziegenhain och Nidda.
Omskrift: + WILHELM D G LANTGRA HASSI
Wilhelm, av Guds nåde, lantgreve av Hessen

Frånsida: Halvbild av heliga Elisabeth hållandes en kyrkomodell.
Framför henne finns Hessens fyrdelade vapensköld som bryter omskriften.
Omskrift: GLORI     REI / PVBLIC

Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH


Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat