Goldgulden 1506 Wilhelm II, Kassel
Diam 25,5 mm   vikt 3,26 g   Ref: Schütz 376.1.

 
Åtsida: Inom ett fyrpass finns fem sköldar.
I centrum finns den hessiska skölden och runt den finns
sköldarna från Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda och Dietz.
Omskrift: WIL ( ) D:G ( ) LAN ( ) HAS
 
Frånsida: Heliga Elisabeth håller en kyrkomodell.
Vid hennes fötter sitter en halvnaken tiggare.
Omskrift: DEVM : SOLV ( ) ADORAB : 1506
vilket är en förkortning av: deum solum adorabis 1506
som kan översättas med Gud allena ska du dyrka.
 
Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH


År 1503 gav kejsar Maximilian privilegiet åt Wilhelm II att prägla guldmynt. Det mynt som här visas är det första guldmyntet från myntverkstaden i Kassel.


Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat