Guldengroschen, 1502 Wilhelm II, Kassel
Diam 38 mm   vikt 29,2 g.   Ref: Schütz 368.0; Davenport 9267.
 
Åtsida: Sköld med det krönta hessiska lejonet.
Omskrift: + WILHEMVS : D : G : LANTGRAVIVS : HASSIE
 
Frånsida: Heliga Elisabeth i helfigur som håller en modell av en kyrka.
Omskrift: GLORIA : REI     PVBLICE : 1502 *
 
Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH


Myntet, som till storlek och vikt ungefär motsvarade en taler, är präglat tidigare än den första thalern i Joachimsthal i Böhmen[1]. Men Wilhelm II var inte först med att prägla mynt som i vikt motsvarande en taler. År 1486 lät ärkehertigen Sigismund av Österrike prägla silvermyntet guldiner med en vikt av lite drygt 30 g vilket kom att bli normgivande för talern.

Guldiner, 1486 ärkehertig Sigismund, Hall (Tyrolen)
Diam 42 mm   vikt 31,72 g.   Ref: Davenport 8087.
Omskrift: SIGISMVNDVS * ( ) ARCHIDVX AVSTRIE

 
Foto: Sincona AG


Fotnot
 
[1] Mynten i Joachimsthal i Böhmen började präglas c:a 1517/1518.Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat