Halber Albus 1483-1493 Wilhelm I, Kassel
Diam c:a 21 mm   vikt 1,0 - 1,41 g.   Ref: Schütz 362
Myntet kallas också Halber Petersgroschen

Åtsida: Tre sköldar i treklöverformtion
De tre sköldarna representerar Hessen, Ziegenhain och Nidda.
Omskrift: * WILHEL D GRA LANTGR HA
Wilhelm, av Guds nåde, lantgreve av Hessen

Frånsida: Byst av sankt Petrus med korsstav och nyckel
Framför sankt Petrus den fyrdelade hessiska vapenskölden.
Omskrift: MON NOVA CASSE
Nytt mynt från Kassel

Foto: Münz Zentrum Rheinland.
Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat