Ref: Schütz 35.0   Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH.
Åtsidans omskrift: + COMES HENRICVS HARef: Schütz 35.1   Foto: Dr Busso Peus Nachf.
Åtsidans omskrift: + COMES HENRICVS M (syns ej på detta ex)


Denar, 1265-1308 Henrik I
Diam 18 mm   vikt 1,2 g.   Myntort: Wolfhagen
 
Åtsida:   Inom en pärlring visas Henrik I i bröstbild.
I höger hand håller han ett svärd, och i vänster hand håller han ett riksäpple.
 
Frånsida:  På vardera sidan om en portal finns en fana på en korsstav.
På portalen finns ett torn och i portalen syns huvudet av en person.
Omskrift; +WLFHAGEN CIVITASDokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat