Zweischildgroschen, 1457-1465 Ludwig II, Kassel
Diam 27 mm   vikt 2,44 g.   Ref: Schütz 310.61
På bägge sidor inleds omskrifterna med ett malteserkors,
som i det här fallet är myntmästarmärken.
 
Åtsida: det hessiska lejonet och skölden från Nidda.
Omskrift: LVDEWICVS DEI GRACIA L
Ludwig, med Guds nåde, lantgreve
 
Frånsida: ett blomkors inom ett fyrpass.
I fyrpassets yttervinklar C-R-V
Kl 12 i omskriften finns skölden från Ziegenhain.
Omskrift: + GROSSVS LANTGRAVI H
Foto: L Castenhag (id 2172)

Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat