Zweischildgroschen, 1457-1465 Ludwig II, Kassel
Diam 27 mm   vikt 1,91 g.   Ref: Schütz 305.3
På bägge sidor inleds omskrifterne med en åttaarmad stjärna,
som i det här fallet är myntmästarmärken.
 
Åtsida: Ett blomkors inom ett fyrpass.
I fyrpassets yttervinklar O-O-O
Kl 12 i omskriften finns skölden från Ziegenhain.
Omskrift: LODEWICVS DEI GRAC
Ludwig, med Guds nåde
 
Frånsida: Det hessiska lejonet och skölden från Nidda
Omskrift: GROSSVS LANTGRAVI HAS
Foto: L Castenhag (id 2748)

Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat