Kronengroschen, 1436-1458 Ludwig I, Kassel
Diam 27-28 mm   vikt 2,21 g.   Ref: Schütz 268.44
 
Åtsida: det hessiska lejonet på en sköld inom ett fyrpass.
I fyrpassets yttervinklar L-V-D-E
En krona inom var och en av fyrpassets bågar.
Omskrift: LVDEWICVS DEI GRACIA LA
Ludwig, med Guds nåde, lantgreve
 
Frånsida: det hessiska lejonet på en krönt sköld
Omskrift: GROSSVS LANTGRAVI HASS
foto L Castenhag (id 2176)

Dokumenthistorik
2018-10-30   Dokumentet skapat