Groschen, c:a 1390 Hermann, Rotenburg
Diam 28-29 mm   vikt 2,7-3,1 g.   Ref: Schütz 246.
 
Åtsida: Blomkors inom den inre pärlringen
I blomkorsets yttervinklar R-O-D-I (dvs Rotenburg)
Omskrift: + HMA : ADNEPOS . BTE . ELIZABT  
Frånsida: det hessiska lejonet inom den inre pärlringen
Omskrift: + GROSSVS : LANTGHASSIE
 
Foto: Münzhandlund Sonntag  Åtsidan är vriden 180 grader på ovanstående foto.


HMA ADNEPOS BTE ELIZABT
är en förkortning av
HERMANN AD NEPOS BTE ELIZABETH
vars innebörd är att Hermann var
ättling i rakt nedstigande led på fädernet
till stammodern, heliga Elisabeth.Dokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat