Pfennig (Hohlpfennig), 1362-1376 Henrik II
Diam 16-17 mm   vikt 0,35 g.   Ref: Schütz 237.
En s.k. Schmalkald Elisabeth-Hohlpfennig.
I fältet visas heliga Elisabeths porträtt
en face med slöja och utan krona.
Omskrift:   * SMALKALD.
Dokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat