Ärkebiskopen Werner von Eppstein och Henrik präglade 1263-80 gemensamt enkelsidiga mynt (brakteater) i staden i Wetter några kilometer norr om Marburg. Typiskt för dessa mynt är att de visar bilden av både ärkebiskopen och Henrik. Se följande skiss.

Pfennig (brakteat), 1263-1280 Werner von Eppstein och Henrik I
Diam 27-28 mm   vikt 0,60 g.   Myntort: Wetter   Ref: Schütz 210
I fältet ser vi till vänster ärkebiskopen med kräkla.
Till höger ser vi lantgreve Henrik I med liljestav.
I perifering är det 24 kulor.Werner von Eppstein var ärkebiskop i Mainz.Dokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat