Pfennig (brakteat), omkring år 1300 Henrik I.
Prägling från Nedre Hessen (norra Hessen)

 
Diam 22 mm   vikt 0,44 g.   Ref: Schütz 116
Inom ett pärlring visas ett porträtt en face under en båge.
I bågens bägge ändar finns mindre kupoltorn.
På bågen i dess centrum finns ett större kupoltorn.
På ömse sidor om porträttet finns två större kupoltorn.
På ömse sidor om porträttet finns även två kulor.
I periferin finns fyra kulor.
 
Foto: Dr Busso Peus Nachf.Dokumenthistorik
2018-10-29   Dokumentet skapat