In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-05-21

 

Henrik VI kung av England och Frankrike (!)

Av Lennart Castenhag

Den franske kungen Karl VI drabbades av sinnesjukdom och är mest känd som Karl "den galne". På grund av sin sjukdom var det omöjligt för honom att styra landet och inbördeskrig bröt ut.

Kung Henrik V av England erövrade Normandie och blev fransk tronarvinge men hann aldrig bestiga den franska tronen eftersom han avled år 1422 - samma år som Karl VI. Det blev istället fransmannen Karl VII som tog makten i Frankrike och han kröntes till fransk kung år 1429 med hjälp av Jeanne d'Arc. År 1453 hade Karl VII återerövrat alla områden i Frankrike som engelsmännen hade lagt beslag på − utom Calais. Detta har vi berättat om i artikeln tronföljdsmyntet här på SNF hemsida.

Den engelske kungen Henrik V efterlämnade en son i späd ålder som blev engelsk kung år 1422 som Henrik VI. Stora förhoppningar ställdes på gossebarnet som förväntades gå vidare i det spår som fadern hade utstakat.

Henrik VI kröntes till engelsk kung år 1429, åtta år gammal. Han kröntes även till fransk kung i katedralen Notre Dame i Paris år 1431, tio år gammal. Egentligen blev han endast titulärkung, ty Karl VII hade ju krönts till fransk kung år 1429 och han hade börjat känna sig bekväm i sin roll.

Någon gång under åren 1433-44 lät Henrik VI prägla ett "propagandamynt" i den franska staden Rouen som visade att han var kung över både England och Frankrike. Henrik hade kommit att styra England aktivt från år 1437, så man kan tänka sig att myntet tillkom i den vevan. På myntet finns något som antyder att det är slaget någon gång under åren 1433-44.


förstoring 3 ggr

AR Grand Blanc, 1433-44, Henrik VI, Rouen
Diam 27 mm   vikt 3,17 g   ref: Elias 287a   foto L Castenhag
I bägge sidors omskrifter kl 12 finns bilden av en leopard.

Åtsida: FRANCORVM ET ANGLIE REX
Frankrikes och Englands kung
I fältet en fransk och en engelsk vapensköld
över dem finns texten HERICVS

Frånsida: SIT NOMEN DNI BENEDICTV
Helgat varde Herrens namn
I fältet ett latinskt kors omgivet av en fransk lilja och en leopard.
Under korset finns texten HERICVS


Myntet har hög konserveringsgrad, men är partiellt svagpräglat i periferin vilket gör att man måste titta noga för att läsa omskrifterna.Under REX finns ett tecken i form av en kula som möjligen antyder att det är myntmästaren Etienne Marcel (1433-44) som varit ansvarig för präglingen.Hur gick sedan för Henrik VI? Infriade han folkets förväntningar? Nja, man kan säga att det blev en "intressant händelseutveckling" vilket inspirerade Shakespeare till att skriva ett drama i tre akter.

Klicka i bilden för att se den i större format


Bilden publicerades i artikeln tronföljdsmyntet 2015-06-03.  Se här >>


Referenslitteratur

E.R.D. Elias   The Anglo Gallic Coins.  Paris/London 1984.


Dokumenthistorik

2018-05-21   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98