Pointed Helmet


Penny 1023 − 1029, Winchester, Knut den store
Diameter 18 mm vikt 1,135 g, Ref: North 787, SCBC 1158.
Myntort Winchester, myntmästare Brithwold.
Åtsidans omskrift: + CNUT REX ANGLOR (Knut kung av England)
Frånsidans omskrift: + BVRHPOLD ON PINC (Britwold vid Winchester)
I åtsidans fält syns kungens vänstervända byst med en toppig hjälm.
I frånsidans fält syns ett kors inom inre pärlringen.
I varje korsvinkel finns en öggla.
Foto L Castenhag (id 2805)På myntet kan man läsa att myntmästarens namn är Byhrpold eller Buhrpold, men någon sådan myntmästare är inte känd. Ett P i omskriften ska tolkas som till W (Pinc=Winchester). Då får vi Byhrwold eller Buhrwold, men inte heller någon sådan myntmästare är känd. Möjligen är det Brihtwold som avses, och han är känd.

                                                            Lennart Castenhag


Dokumenthistorik
2018-12-20   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2020-05-30           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98