In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2021-04-28

Harold I "Harefoot"
kung av England 1035 - 1040

Av Lennart Castenhag

Knut den store gick ur tiden år 1035. Han hade varit Englands, Danmarks och Norges kung och han lämnade efter sig tre söner, Harold, Hardeknut och Swein.


Harold I "Harefoot", kung av England.
Medeltida illumination.
Engelska wikipedia / Cambridge University Library.
Bilden har av författaren kompletterats något
så att ramen omsluter kungen.När Knut den store gick ur tiden år 1035, stod hans son Hardeknut på tur i successionen för att ta över imperiet. Så skedde också − i Danmark. När så Hardeknut förberedde sig att segla över Nordsjön för att krönas till Englands kung, gjorde Magnus den gode uppror i Norge och kastade ut Swein, som hade varit Knut den stores medregent i Norge. Anledningen till upproret var att Knut den store hade avsatt Magnus den godes far, Olav II år 1028.

För Hardeknut kom oroligheterna i Norge synnerligen olägligt. Han tvingades ställa in sin resa till England för att ta itu med upproret. De engelska adelsmännen fann då på en temporär lösning, de installerade halvbrodern Harold som regent med Hardeknut som medregent. Emma, som var mor till Hardeknut, satte sig på tvären vilket fick som konsekvens att Harolds maktområde inskränkte sig från Themsen och norrut medan Emma (för sonens räkning) kontrollerade området söder om Themsen.

För Alfred Ætheling (c.1005 ä 1036) kom Knut den stores död lägligt. Alfred var son till Æthelred II och Emma, och han hade tvingats i exil vid faderns död i samband med ett fältslag mot Knut den store. Alfred fann nu tiden mogen att återvända till England för att bevaka sina intressen, men vid ankomsten möttes han av earl Godwin av Wessex.  Godwin hade samlat några män lojala mot Harold och de grep Alfred och torterade honom samt kastade honom i fängelse. Alfred avled efter en tid av de skador han hade tillfogats.

Två år senare lyckades Harold, med hjälp av några inflytelserika vänner göra sig till regent över hela England. Emma hade svårt att tåla Harold efter det att han hade röjt hennes son Alfred ur vägen. Hon försökte hindra att Harold fick ökad makt, men tvingades i exil av Harold eftersom hon hade blivit ett hot mot hans intressen. Mellan Harold och Hardeknut hade relationen blivit synnerligen frostig.

År 1040 avled Harold på grund av sjukdom, endast tjugofyra år gammal. Hardeknut kröntes genast till Englands kung och var därmed kung över både England och Danmark. Harold efterlämnade sonen Ælfwine i späd ålder. Denne gjorde aldrig någon affär av sin kungliga börd. Han levde ett stilla liv utan maktambitioner.

Harold Harefoots mynt i sammandrag

                                               
                     
Penny 1035
Short Cross
Penny 1036-1038
Jewel Cross
Penny 1038-1040
Fleur-de-lis
N 801 N 802 N 803 N 804
    Fleur-de-lis
"äkta"
Fleur-de-lis
uppbyggd av tre kulor

Fotografiet på frånsidan till penny 1035 är från Fitzwilliam Museum, övriga fotografier är från cngcoins.com.Short Cross, 1035 (N 801)
Under sitt fösta år vid makten utgick Harold från den penny som fadern, Knut den store, lät prägla under åren 1029-1035. Skillnaden var bara att åtsidans omskrift ändrades till HAROLD RECX. Denna omskrift höll Harold fast vid (i stort sett) på alla sina pennies. Av frånsidans omskrift framgick myntmästarens namn och myntorten. Harolds penny från 1035 är mycket ovanlig och är ytterst sällan till salu på auktioner. Myntets vikt är 1,12 g, och den vikten skulle ungefär komma att gälla för Harolds alla mynt.


förstoring 3 ggr.
Penny präglad 1035.   Ref: N 801
Åtsida: + HAROLD RECX   kung Harold  Kungen med diadem och spira.
Frånsida: + LEOFPINE ON BR   Leofwine on Bristol
Foto: ©Fitzwilliam Museum, EMC-nr 1040.0001.


Jewel Cros, 1036-1038 (N802)
Under åren 1036-1038 präglas en mynttyp som har ett helt annat utseende än de mynt som förekom under faderns regeringstid. Myntet hade en giltighetstid av två år.

Fleur de lis, 1038-1040 (N803 - N804)
Under åren 1038-1040 präglades mynt med Fleur-de-lis i frånsidans korsvinklar. Även denna mynttyp hade en giltighetstid av två år. Frånsidan är i vissa fall något förenklad vilket yttrar sig i att Fleur-de-lis är uppbyggd av tre kulor.


Regelbundna myntindragningar − indrivning av skatt

Vi kan se att efter år 1035 förnyades mynten vartannat år. Det innebär att mynten blev ogiltiga efter två år och måste växlas in mot nya mynt. Myntherren tog därvid ut en växlingsavgift, genom att exempelvis fyra gamla mynt växlades in mot tre nya mynt. Detta var kungens sätt att driva in skatt från sina undersåtar. Förfarandet beskrivs i facklitteraturen som renovatio monetae (myntförnyelse). Vi kan se att med den växlingskurs som här har antagits, skulle skatten bli 12,5% per år under Harald Harefoots regering.


Kommentar till kungarnas namn

Här har namnet Harold Harefoot använts eftersom han var kung av England. Harefoot var ett tillnamn som inte användes under Harolds livstid, det uppstod på 1100-talet. På svenska brukar vi kalla honom Harald Harfot.

Hardeknut var kungens danska och svenska namn. Hans engelska namn var Harthacnut.


Engelska kungar av dansk härkomst − släktträd

Grafik av författaren.


Referenslitteratur

J J North. English Hammered Coinage Vol 1.   London 1963.

Standard Catalogue of British Coins (SCBC). London 2020.

Medieval European Coinage Vol 8. Cambridge 2017.

Periodiska myntindragningar under medeltidenDokumenthistorik
2021-04-28 Släktträdet något ändrat igen för att visa Sigrids äktenskap med Erik Segersäll.
2021-04-21 Släktträdet något ändrat igen. Estrids Svensdotters mor hette Sigrid.
2021-04-18 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98