Witten, före 1379, Stralsund
Diameter 19 mm. Vikt 1,140 gram.
Referens: saknas


Åts.omskr.: MONETA SVNDENSIS
Mynt från Stralsund

Åtsidans bildelement:
tre solstrålar
    Frs.omskr: DEVS IN NOMINE TVO
O Gud, i ditt namn

Ur Davids psalm nr 53.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.