Witten, före 1379, Rostock
18,2 x 18,5 mm.   1,200 gram.
Referens: Jesse 307


Åts.omskr.: MONETA ROSTRCES
Mynt från Rostock

Åtsidans bildelement:
En vänstervänd grip.
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOL
Mecklenburgs stad

Frånsidans bildelement:
"Short Cross"
I korsets centrum ett fyrpass.
I centrum på fyrpasset en punkt.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.