Witten, före 1379, Lüneburg
Diameter 19 mm. Vikt 1,395 gram.
Referens: Jesse 305


Åts.omskr.: MONETA LVNEBORCh
Mynt från LüneburgÅtsidans bildelement:
ett vänstervänt lejon
    Frs.omskr: SIT LAVS DEO PATRI
Lov ske Gud, vår fader
Detta är inledningen till den sista strofen i
den katolska bönen, tillägnad Jungru Maria

På frånsidan ett litet kors
dvs ett kors inom den inre pärlringen.
I korsvinklarna lejon.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.