Witten, före 1379, Lübeck
Diameter 18,4 x 19,5 mm. Vikt 1,345 gram.
Referens: Jesse 302a


Åts.omskr.: MONETA LVBICENS
Mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, dvs Lübecks symbol
    Frs.omskr: CIVITAS IMPERIAL
Den mä:ktiga staden

På frånsidan ett litet kors
dvs ett kors inom den inre pä:rlringen.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.