In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2022-11-06

 

Gold Shilling, York group

Av Lennart Castenhag

En Gold Shilling av typen "York group" upphittades strax utanför York under sensommaren i år. Myntet såldes vid en auktion anordnad av Spink i oktober och priset blev 10.000 pund. Under de senaste 30 åren har fyra varianter av den här typen av Gold Shillings upphittats. Det nu upphittade myntet är variant C enligt den sammanställning som utarbetats av Mark Blackburn m.fl.

Gold Shilling 625-633, biskop Paulinus av Eoforwic (York).
Diameter ca 12 mm.   Vikt 1,26 g.   Referens North 27, SCBC 763   foto Spink.
Myntet ingår i en grupp om fyra varianter av Gold Shillings från staden York.

Åtsida.
En man en face med kors på ömse sidor om huvudet. Klädedräkten är markerad med ett rutmönster, vilket för tankarna till en ringbrynja, men eftersom myntet är präglat för en biskop, finns det utrymme för andra tolkningar.
      Frånsida.
Omskrift PAONHEN [...]. Texten är både retrotrad och upp och ned. Dessutom är den förvirrad. På grund av snedcentrering kan vi inte heller läsa hela omskriften.
Troligen var syftet att få till en omskrift som omnämner Paulinus Episcopus (biskop Paulinus), men det lyckades inte så väl.
I fältet finns ett kors inom den inre pärlringen.


Anglosaxiska mynt under 600-talet

Under 600-talet började det dyka upp Gold Shillings i det anglosaxiska Britannien, och dessa mynt förekom parallellt med sceatta-mynten, som var handelsmännens mynt för handeln över Nordsjön.

Allmänt kan sägas att inskrifterna på Gold Shillings under 600-talet var något förvirrade. I de fall då inskrifterna utformades med runor lyckades man ibland lite bättre.


Paulinus, biskop av Eoforwic

Paulinus ingick i den grupp missionärer som under ledning av munken Augustinus anlände till kungariket Kent år 595. Efter något år skickades Paulinus till Eoforwic (dagens York) där han blev biskop − den förste biskopen i York efter det att romarna hade lämnat Britannien år 410.

Paulinus grundade en skola i Eoforwic år 627 (St Peter's School). Han lät även uppföra en klosterkyrka (Minster). Aposteln Petrus (St Peter) var stadens skyddshelgon vars namn således kom igen i skolans namn. Olyckligtvis utbröt en eldsvåda i staden i mitten av 700-talet. Både skolan och klosterkyrkan var träbyggnader och de gick inte att rädda. Arbetet med att resa en stenkyrka på platsen inleddes. Även skolbyggnaden återuppbyggdes.

Invasioner och krig gick hårt åt kyrkan som återuppbyggdes gång på gång, men på 1100-talet då den åter brann ned, togs beslut att bygga en helt ny kyrka − en gotisk katedral, och den uppfördes några kvarter bortom den plats där den ursprungliga kyrkan hade uppförts. Katedralen stod färdig år 1472 och fick namnet York Minster. Verksamheten vid St Peter's School pågår ännu idag (2022), men den är belägen några kvarter bort från den plats där den ursprungligen låg.


Variantförteckning

Gold Shillings (thrymsa), York Group.
Bilderna är i skala 3:1.
De är alla präglade i York, och det var giltiga i Northumbria till år 867.
EMC-numren avser databasen i Fitzwilliam Museum, Cambridge.

    A
Vikt 1,26 g
Fyndort Dunnington år 2009
EMC 2010.0154
B
Vikt 1,28 g
Funnen år 1991
EMC 1994.5003
C
Vikt 1,22 g
Fyndort Garton-on-the-Wolds
år 2000
EMC 2008.0432
D
Vikt 1,28 g
Fyndort nära Harrogate år 2012
EMC 2012.0025

John Naylor och Martin Allen har beskrivit dessa mynt. Se info längre ned på sidan.

Litteratur

North, J J.   English Hammered Coinage, Volume I.   1963.
Spink Standard Catalogue of British Coins (SCBC).   2020.
 
Castenhag L.   England till år 927. 2022.
            Här kan du läsa mer om kristendomens utveckling och
de tidiga mynten i Britannien efter det att romarna lämnat ön.

Artikeln av Naylor och Allen kan du läsa via: denna länk


Dokumenthistorik
2022-11-06   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98