In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-04-10

 

Johanna I av Neapel

Av Lennart Castenhag

Som hjälp för tolkningen av bildelement och omskrifter på mynt är studiet av det politiska spelet vid tiden för myntets tillkomst till hjälp. Inte sällan kommer då gripande levnadsöden i dagen. Här är inledningen på berättelsen om en kvinnlig regent i medeltidens Neapel.

Karl II var Neapels kung under åren 1303-1309. Han fann det nödvändigt att revidera myntpolitiken i riket och lät slå ett nytt mynt, "karlino". Benämningen skulle tydligt utvisa vem som varit idégivare till myntet. Folk tyckte det var mycket blommor på myntet så den allmänna benämningen blev istället "gigliato", av giglio som betyder lilja på italienska.


Gigliato, 1303-1309, Karl II, Neapel.
3 ggr förstoring, 25 mm, 3,785 g.

Åts.omskrift:
KAROL SCD DEI GRA IERL ET SICIL REX
Karl II med Guds nåde, Jerusalems och Siciliens konung

Frs. omskrift:
HONOR REGIS IUDICIU[m] DILIGIT
Ära vare Herren som har skipat rättvisa
(4:e strofen i psalm 99 i den latinska Bibeln)
Åtsidans omskrift kan man fundera över. Är den rätt? Under den revolt som fick namnet "Den Sicilianska aftonsången" gick ju Sicilien förlorat för Neapel. Under stridigheterna blev Karl II tillfångatagen och i samband med frigivningen 1288 tvingades han lova att lägga bort titeln "kung över Sicilien". Hur kunde han hävda att han år 1303 fortfarande var Siciliens kung? Jo, svaret är ganska enkelt. Påven, som Karl var allierad med, löste nämligen Karl från löftet.

Men kung över Jerusalem? Det kan väl knappast stämma? Ja, här är det mer tveksamt. Sultanen Saladin hade ju kastat ut korsfararna ur Jerusalem 1187, men för Karl I låg det mycket prestige i att kalla sig kung över Jerusalem. Han köpte sig därför rätten att använda titeln, och den rätten hängde sedan kvar lång tid framöver.

Karl II efträddes av sin son Robert I som var kung av Neapel och greve av Provence från 1309 till sin död 1343. Robert I fortsatte att prägla gigliato och myntet blev så populärt i Europa och i östra Medelhavsområdet att det till stora delar kopierades av kungar, påvar och furstar.


Gigliato, 1309-1349, Robert I, Neapel.
3 ggr förstoring, 28 mm, 3,890 g.   Ref: MEC(14)708var

Åts.omskrift:
ROBERT DEI GRA IhR ET SICIL RE
Robert med Guds nåde, Jerusalems och Siciliens konung

Frs. omskrift:
HONOR REGIS IUDICIU[m] DILIGIT
Ära vare Herren som har skipat rättvisa
(4:e strofen i psalm 99 i den latinska Bibeln)


Neapels tronföljd säkras

För att säkra tronföljden utsåg Robert I sin son Karl till vicekung av Neapel, men sonen dog i förtid år 1328. Karl hade ingått äktenskap med Marie de Valois och i detta äktenskap föddes döttrarna Johanna 1327 och Marie 1328. Johanna blev Neapels tronarvinge och hon gifte sig 1342 med sin kusin Andreas med vilken hon varit förlovad under flera år. Andreas var son till kung Karl Robert av Ungern.


Johanna på Neapels tron

Efter det att Robert (Johannas farfar) hade dött 1343 besteg Johanna tronen som Johanna I av Neapel. Hon kallade sig även grevinna av Provence efter arvet från sin farfar. Vid sin sida hade hon sin make Andreas, men hon vädjade till påven att inte kröna honom. Kanske kände hon på sig att det fanns fientliga falanger i staden gentemot det ungerska kungahuset och kanske ville hon gjuta olja på vågorna. Påven fäste dock inget som helst avseende vid Johannas vädjad. Seden var att bägge makarna skulle krönas vid ett trontillträde, och så fick det bli.


Dubbel Denier, präglad i Provence 1343-1347,
för Johanna I av Neapel.

3 ggr förstoring, 21,2 mm, 0,910 g.   Ref: Roberts nr 5766 *)

Åtsidans omskrift:
I H R ET SICI REG = I[ohanna] H[ie]R[osolyma] ET SICI[lia] REG[ina]
dvs Johanna, Jerusalems och Siciliens drottning.

Frånsidans omskrift:
DEN DVPLEX = DEN[arius] DUPLEX, dvs dubbeldenar.
PUIE är en förkortning av Provence på latin, Provincie.
Vill du veta hur det sedan gick för Johanna på Neapels tron?

Om du vill ta del av ett gripande levnadsöde, se  här >>


Foto och skisser av författaren

Fotnot
*) Roberts, James N. The Silver Coins of Medieval France, 1996.

Referenslitteratur
Medieval European Coinage, vol 14, Italy (III). New-York 2009.

Dokumenthistorik
2014-04-08   Dokumentet skapat
2018-04-10   Kompletterat med Gigliato slagen för Robert I.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98