In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-05-02

 

Getabocken från Aigai

Av Lennart Castenhag

Under utgrävningar i Grekland har man vid flera tillfällen funnit mynt med bilden av en getabock. Den vedertagna uppfattningen är att dessa mynt kommer från staden Aigai i Grekiska Makedonien, ty stadens namn kan härledas ur det grekiska ordet för get.

I syllogeböckerna, t ex SGN ANS och SNG Cop, kan vi läsa att "getmynten" (statérer och dioboler) är kungliga mynt från staden Aigai i grekiska Makedonien, och de är slagna omkring år 500 f.v.t. Catharine Lorber värjer sig mot den uppfattningen och hävdar istället att flera av mynten har sitt ursprung hos ett folk som bodde strax väster om floden Strymon i västra Trakien. Gravörstilen på mynten talar sitt tydliga språk, anser hon.


Förstoring 10 ggr jämte myntet åtsida och frånsida i naturlig skala.
Diobol 480 − 470 f.v.t.   10,0 x 10,6 mm.   Vikt 1,015 g.  
På myntet ser vi bilden av en getabock som stödjer sig
på sitt böjda högra framben.
Foto L CastenhagAigai-legenden

Enligt legenden gav sig en grupp människor från Argos ut på vandring norrut under det tidiga 700-talet f.v.t under ledning av prins Karanos. De sökte en ny plats att bosätta sig på eftersom maktstrider hade uppstått inom kungafamiljen. I Delfi besökte de oraklet som rådde dem att fortsätta sin vandring norrut, och om de följde getternas vandringsled skulle de finna den plats de sökte. I grekiska Makedonien fann de en grönskande plats med mycket boskap och de uppförde där staden Aigai (dagens Vergina).

Pangaions silver

I berget Pangaion i västra Trakien fanns rikliga silverfyndigheter. Av silvret slog folket mynt och stamparna graverades med stor skicklighet. Vi vet inte så mycket om detta folk eftersom de historiska källorna är knapphändiga. På vissa mynt finns inskriften ORRESKOI vilket betyder "bergsfolk." På andra mynt finns inskriften CISALTIKON vilket torde syfta på Bisaltia som omnämns av Herodotos som ett hövdingadöme med anknytning till Strymondalen.

Mynt med bilden av en getabock

Under utgrävningar i Grekland har man hittat mynt med bilden av en getabock. Se bilden ovan. Dessa mynt har ofta knutits till Aigai eftersom namnet kan härledas ur det grekiska ordet för get. I en artikel från år 2000 hävdar Catharine Lorber att det finns anledning att revidera den uppfattningen. Hon menar att gravörstilen för flera av dessa mynt tyder på att de snarare härrör från ett folk som bodde längre österut − förslagsvis i västra Trakien, i närheten av Strymondalen. Det ser nu ut som om alltfler forskare börjar hålla med henne.

Catharine Lorber föreslår hövdingadömena Krestonia och Mygdonia som tänkbara ursprung till "getmynten". Se kartan nedan.

Förhoppningsvis kommer vi en dag att få ytterligare kunskaper om antikens människor i västra Trakien. Tills vidare får vi nöja oss med att beundra med vilken skicklighet myntgravörerna arbetade − så livfullt de formade motiven.


Ytterligare bilder

Nedan visas ytterligare myntbilder. Jämför dessa mynts gravörstil med det mynt som presenterades inledningsvis.

AR Statér (åtsida) i 8 ggr förstoring


naturlig storlek
AR Statér, 485 − 480 f.v.t.   23 mm   8,88 g  
Myntet anses vara präglat av
Mygdones- eller Krestonesfolket
Foto: NomosAG.com
Ett "getmynt" i 3 ggr förstoring
AR Diobol, 485 − 470 f.v.t.   12 mm   0,97 g  
Myntet anses vara från trakten
väster om Strymondalen
Foto: cngcoins.com
3 ggr förstoring
Oktadrakm 475 − 465 f.v.t.   35 mm   28,61 g  
Myntet har inskriften CISALTIKON vilket troligen är
en dialektal form för Bisaltia som enligt Herodotos
var ett hövdingadöme med anknytning till Strymondalen.
Foto: cngcoins.com
3 ggr förstoring
Oktadrakm slagen före år 500 f.v.t.   38 mm   28,29 g  
På myntet finns inskriften ORRESKOI vilket betyder bergsfolk.
Tyvärr vet vi inte vilket bergsfolk som åsyftas, men man
gissar på att det var ett folk som bodde i västra Trakien
Foto: Museum of Fine Arts, BostonEnligt legenden vandrade prins Karanos med sitt folk
från Argos och grundade Aigai i början på 700-talet f.v.t.
  Det Grekiska Makedonien hade år 431 f.v.t. flyttat fram sin östra gräns
(röd streckad linje) till den bergskedja som gränsar till Strymondalen.
Hövdingadömet Bisaltia låg i Strymondalen eller i bergen väster därom.
Krestonia och Mygdonia låg väster om denna bergskedja.


Kommentar till myntbilderna ovan
Alla mynt är enkelsidiga, eller snarare, på frånsidan är det fyra incuse- 
kvadrater.


Kartbilderna
Bakgrunden till kartorna har hämtats från www.pleiades.org. 
De har kompletterats med information om städer och berg mm
av författaren.


Ytterligare läsning
Catharine C Lorber. The goats of Aigai. 
Artikeln publicerades i Divertissements Numismatiques, Bern, 2000.


Dokumenthistorik
2018-05-02   Kompletterat med AR Statér
2017-01-12   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98