In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-09-29

 

Jetong till minne av GNF:s 60-årsjubileum

Av Lennart Castenhag

År 1943 bildades Svenska Numismatiska Föreningens göteborgs-avdelning. Sedermera ombildades denna sammanslutning till en fristående förening − Göteborgs Numismatiska Förening. Till verksamheten fanns tidigare koppling till Gunnar Holst Stiftelse. Idag finns istället koppling till Rut och Bengt Holméns stiftelse för numismatik.

Diameter 35 mm.   Vikt 24,79 g.   Referens: GNF småskrifter nr 32.
På åtsidan finns Gustav II Adolfs porträtt[1] och omskriften
GUSTAVUS ADOLPHUS D G SVECORUM REX
(Gustav Adolf av Guds nåde svenskarnas konung)
På frånsidan finns en något modifierad GNF-logotyp[2]
kompletterad med "1943-2003".
Foto L Castenhag


Instämplingar på randen
Det föreliggande exemplaret är nr 55 och silverhalten är 800/1000.


Produktionen har skett hos Monetaria Statului[3] i Bukarest år 2003 i en upplaga av 100 exemplar. Jetongen är sannolikt gjuten. Signaturen MS är ingraverad under kungens högra armavskärning. Magnus Nilsson (kassör i GNF) har varit ansvarig för layout.

Jetongen delades ut till de närvarande vid jubileet 2003. Dessutom överlämnades jetongen som gåva till Kungliga Myntkabinettet, Svenska Numismatiska Föreningen samt Göteborgs Stadsmuseum. De överblivna exemplaren såldes för 300 kronor per styck.

Gravören har lyckats väl med att återge Gustav II Adolfs porträtt så som det visas på Augsburgstalern från 1632, men att jetongen skulle kunna förväxlas med en Augsburgstaler är uteslutet, främst på grund av frånsidans utformning.

Augsburgtaler 1632-34. Ref SB 8
Foto: Eichsfelder MünzhandelFotnoter

[1] Gustav II Adolfs porträtt visas med anledning av att kungen tilldelade Göteborg stadsprivilegier år 1621.
[2] GNF:s logotyp är uppbyggd av ett göteborgsöre SM 101b, dvs ett göteborgsöre på fyrkantig plants. I GNF-logotypen omges också göteborgsöret i sin helhet av omskriften GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING.
[3] Rumänska statens myntverkReferenslitteratur

SM-boken   Ahlström, Almer, Hemmingsson. Sveriges Mynt 1521-1977.
SB-boken   Ahlström, Almer, Jonsson. Sveriges besittningsmynt. 1980Ett stort tack till Bo Gustavsson som hjälpt mig på traven med att beskriva denna jetong.Dokumenthistorik

2019-09-30   Kompletterat med att jetongen sannolikt är gjuten.
2019-09-29   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98