In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-06-08

 

Fredrik I:s sösling från Ribe − ett mynt med märkliga siffror i årtalet

Av Lennart Castenhag

Sösling, 1524, Fredrik I, Ribe
Diameter 20 mm   vikt 1,640 g     Ref: Schou 126.

Åts.omskr:FREDERICVS REX DACIE 1524
Fredrik, Danmarks konung 1524
I fälten den krönta oldenburgska vapenskölden
Dacia var den latinska benämning på Danmark

Frs.omskr: MONETA NOVA RIPENSIS
Nytt mynt från Ribe
I fältet ser vi Danmarks riksvapen (tre leoparder)Enligt dansk mynträkning gick det 6 penningar på en sösling. Sösling präglades som silvermynt i Lübeck och andra nordtyska städer från slutet av 1300-talet. Namnet kommer av lågtyskans "ses" som betyder 6.

Danmarks förste sösling slogs av drottning Philippa år 1424. Hon var gemål till Erik av Pommern, och när han var på tjänsteresa passade drottningen på att slå dessa mynt. Kung Erik såg inte med blida ögon på tilltaget eftersom han ansåg att mynten inte höll måttet. Samtliga Philippas söslingar smältes ned utom några få som räddades undan. Den sista söslingen slogs i Danmark 1651.

Fredrik I av ätten Oldenburg föddes 1471 och han regerade från 1523 till sin död 1533. Han kröntes 1524.

Märkliga siffror i årtalet på söslingen

Observera 4:an i årtalet. På fotot ser det ut som en åtta, men det anses omöjligt att det skulle kunna vara år 1528. Tecknet är ingen åtta och har inte en sluten ring nedtill.

Det händer ibland att denna underliga symbol dyker upp i årtal på äldre mynt som siffran 4. Se nedanstående örtug 1478 från Sten Sture d.ä. som för övrigt är Sveriges första mynt med årtal.


Örtug 1478 Sten Sture d.ä.

Den store auktoriteten på danska medeltidsmynt är Hans Henrik Schou. Om man läser i hans omfattande verk Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923 ser man att den märkliga siffran fyra (som ser ut som ögla) förekommer då och då på de danska mynten under medeltiden. Se här.I vänsterkolumnen står siffran 126 som är referensnumret till det aktuella myntet. Därefter finns en asterisk som visar att det i planschbilagan finns en (lågupplöst) bild i skala 1:1.

Se årtalet. Ett bakvänt Z som ska betyda 2 och den märkliga siffran 4.

Hans Henrik Schous omfattande bokverk har tidigare presenterats här på SNF hemsida. https://numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-37/Man-litt-37.php

Ribes stadsvapen


Litteratur

Schou, H H   Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923
Foto och grafik av författaren.


Dokumenthistorik

2018-06-08   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98