In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2020-09-27

 

Borgarkrigsmynten under Erik V "klipping"

Av Lennart Castenhag

Christofer I av Danmark avled plötsligt år 1259, sannolikt på grund av förgiftning. Hans tioåriga son Erik (född 1249) kröntes kort därefter till dansk kung i Viborgs domkyrka. År 1273 ingick kung Erik äktenskap med Agnes av Brandenburg och paret fick bland annat sönerna Erik och Kristofer som bägge blev danska kungar.

År 1277 genomförde Erik en devalvering av valutan, dvs en "klippning" av valutan för att finansiera sina krigståg mot Sverige. Detta gav honom tillnamnet "klipping".Klicka på släktträdet för ytterligare information.


Erik "klipping" regerade under en period av inre stridigheter i Danmark som hade startat redan år 1241[1]. Oroligheterna, som kan liknas vid ett inbördeskrig, hade sin grund i skattepolitiken. Bönder, stormän och kyrkans män klagade över skatterna. Ärkebiskopen Jacob Erlandsen krävde skattebefrielse för kyrkan och han kom i strid med kungamakten. År 1286 mördades kung Erik och hans banemän flydde till Norge,

Under perioden 1241 − 1377 producerades i Danmark penningar med låg silverhalt och med enkel och ofta illa utförd prägling. Dessa penningar kom att kallas borgarkrigsmynt och de var giltiga inom givna myntcirkulations-områden. Mynten hade kort giltighetstid (något eller några år) och växlades in mot nya mynt då de blev ogiltiga. Växlingskursen kunde vara tre nya mot fyra gamla mynt vilket gav kungen inkomster.

Här visas några av Erik "klippings" borgarkrigsmynt från Lund. Under bilderna visas referensnumren till Mansfeld-Büllner.


MB 116
           
MB 115
            MB 117            
MB 119

Klicka på mynten för att se dem i förstoring.

Foto och grafik av författaren

Fotnoter
[1] År 1241 tillträdde Erik "Plogpenning" som kung. Tillnamnet ådrog han sig på grund av den extra skatt (plogskatt) som han tog ut av bönderna. För att läsa mer om Erik "Plogpenning", klicka   << här >>

Referenser
-  Mansfeld-Büllner, H V. Afbildninger af samtlige hidtil kjendte mønter fra tidsrummet
    1241-1377, 1887.

-  Bornestaf, Ulrika. Skånska borgarkrigsmynt 1241-1377. C-uppsats i arkeologi, 1993


Dokumenthistorik
2020-09-27 Kompletterat med MB 119
2015-12-05   Dokumentet skapat          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98