Penning 1259-1286, Erik "Klipping", Lund

Storlek 17,4 x 17,0 mm   vikt 0,660 g   Ref: Mansfeld-Büllner #115

Åtsida: En stjärna ovanför en borganläggning.
Symbolen är vanlig på franska medeltidsmynt
av typen Denier Tournois.
        Frånsida: Sju stycken ringar
runt ett kors.          Senast uppdaterad 2020-05-30           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98