In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2023-08-14

Änkans skärv

av Lennart Castenhag

Uttrycket änkans skärv är välkänt för de flesta svenskar (åtminstone den äldre generationen) och uttrycket har sitt ursprung i bland annat Markusevangeliet 12:41-44 − den äldre bibelöversättningen. Där står:

två skärvar, det var en penning.

I den nya bibelöversättningen finner vi en något anakronistisk formulering:

kopparslantar, alltså några ören.


Hur såg en skärv ut?

Bibliska mynt är ett omfattande numismatisk område, och det finns mängder med litteratur att tillgå. Den store auktoriteten på området är David Hendin. Han har skrivit många böcker, och ytterligare böcker är på väg.

Hur änkans skärv såg ut är inte lätt att veta på grund av mängden mynttyper som cirkulerade i Judéen under bibliblisk tid, men om vi tänker oss att det var ett uschligt mynt med en vikt understigande ett gram begränsas urvalet.

I Markusevangeliet står att änkan skänkte två skärvar som tillsammans motsvarade en penning. Mynten var således pyttesmå. Idag kan vi av litteraturen få fram att änkan torde ha skänkt två halva Prutah.

Prutah kan översättas med ett mynt av mindre värde. Betydelsen av skärv skulle därmed bli ett mynt av mycket litet värde.Brons 1/2 Prutah[1]  präglat för kung Alexander Jannaeus av Judéen 103-76 f.v.t.
Bredd 9 mm, längd 13 mm, vikt 0,620 g.   Ref Hendin. Guide to Biblical Coins # 472 [2].

På åtsidan visas ett ankare inom en pärlring. Tyvärr är åtsidans prägling snedcentrerad så att inte hela myntbilden har kommit med. Präglingsdetaljerna är förtydligade av författaren.

På frånsidan är bildmotivet svårt att tyda, men skulle kunna vara ett vagnshjul med ekrar av trä.

Halv Prutah präglades således under åren 103-76 f.v.t. Dessa mynt var i cirkulation i Judéen ännu på Jesu tid [3].


Tillverkningsprocessen

En gjutform, avsedd för att samtidigt gjuta ett flertal myntämnen, fylldes med brons. Gjutformen togs isär och raden av myntämnen kom i dagen. Innan bronset hunnit svalna präglades varje myntämne med överstamp och understamp. Därefter avskiljdes mynten från varandra genom att sammanbindningarna klipptes bort. Myntet i det aktuella fallet har en stor del av sammanbindningarna i behåll.


Text ur en äldre bibel
Och satte sig Jesus tvärtemot offerkistorna, och såg uppå huruledes folket
lade penningar i kistorna och månge rike lade mycket in.Och en fattig änka kom, och lade in två skärvar, det var en penning.Då kallade han sina lärjungar till sig, och sade till dem: Sannerligen säger jag eder:
Denna fattiga änkan lade mer in i kistorna, än alla de andra, som där inlade.Ty de hava alla inlagt av det dem överlopp; men hon inlade, utav sin fattigdom,
allt det hon hade, alla sina näring.Litteratur

Hendin, David. The Metrology of Judaean Small Bronze Coins. 2009.

                    −   Guide to Biblical Coins. 2010.

Bower, Hendin, m fl. Biblical bronze coins: new insights inte their timing and attribution using copper and lead isotopes. 2012.
Noter

[1] Myntet 1/2 Prutah kallades också lepton.

[2] Se The Metrology of Judaean Small Bronze Coins. fig 6.

[3] Se Biblical bronxe coins: new insights into their timing . . . .Dokumenthistorik

2023-08-14 Förtydligat referensen Hendin 472
2023-08-13 Dokumentet skapat


          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98