In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2023-05-13

Bronsmynt från kungariket Elymais

av Lennart Castenhag

År 147 f.v.t. etablerades Elymais som ett självständigt rike vid Persiska vikens norra strand med Susa som huvudstad. En spridd uppfattning är att en stor del av detta folk härstammade från elamiterna, som hade etablerat sig på platsen långt före Alexander den stores tid. Det var också elamiterna som grundade staden Susa. År 221/222 e.v.t. annekterade sasaniderna Elymais som därmed försvinner ur historien.AE Tetradrachm (ett bronsmynt), ca år 120-150 e.v.t. kung Orodes II av Elymais.

Diameter 26-28 mm,   vikt 15,570 g.   Myntort Susa?

På åtsidan kungens porträtt en face med tiara.
Till höger om porträttet finns en halvmåne med en punkt samt ett ankare.
Till vänster om proträttet finns en inskrift på arameiska som i transkription anses ha följande lydelse
(vilket ej kan verifieras av författaren)   WRWD MLK vilket skulle kunna vara kungens namn.

På frånsidan finns flera parallella streck.
AE Drachm (ett bronsmynt), ca år 120-150 e.v.t. kung Orodes II av Elymais.

Diameter 13-16 mm,   vikt 4,100 g.   Myntort Susa?

På åtsidan kungens porträtt en face med tiara.
Till höger om porträttet finns en halvmåne
med en punkt samt ett ankare.

På frånsidan finns flera parallella streck.
AE Drachm (ett bronsmynt), ca år 150 e.v.t. kung Phraates av Elymais.

Diameter 15 mm,   vikt 4,030 g.   Myntort Susa?

På åtsidan kungens vänstervända porträtt med tiara.
Till höger om porträttet finns en halvmåne
med en punkt samt ett ankare.

På frånsidan finns flera parallella streck.Den arameiska inskriften på åtsidan på tetradrachmen bevisar att det arameiska språket var spritt över stora områden i främre orienten för tvåtusen år sedan, och detta språk förenade folk med olika tungomål och alfabet. Arameiskan var uppenbarligen ett dåtiden lingua franca

Se exempelvis också mynt från klippstaden Petra från samma tid. Detta folk hade arabiska som språk, men inskrifterna på mynten utformades på arameiska. Se länk längre ned på sidan.


AE Drachm (ett bronsmynt), ca år 150 e.v.t. kung Phraates av Elymais.

Diameter 14 mm,   vikt 3,120 g.   Myntort Susa?

På åtsidan kungens vänstervända porträtt med tiara.
Till höger om porträttet finns en halvmåne
med en punkt samt ett ankare.

På frånsidan finns flera parallella streck.


Det var detta välcirkulerade mynt som väckte författarens intresse för kungariket Elymais och dess kultur och historia. Efter det att artikeln har kompletterats med tre mynt av god kvalitet borde kanske detta välcirkulerade mynt tas bort, men det får stå kvar som bevis på att även ett tämligen slitet mynt kan väcka till liv intresset för nya områden inom historia och numismatik.

Historisk översikt


Kungariket Elymais vid Persiska vikens norra strand under åren 147 f.v.t. − 221/222 e.v.t.
Grafik Google Maps med kompletteringar av författaren.


Under antiken och medeltiden utspelades en mängd strider i området mellan Kaspiska havet och Persiska viken. Kungariken uppstod och kungariken gick under.

Alexander den store tillträdde som kung över Makedonien år 336 f.v.t.. Han besegrade de persiska achaemeniderna och utvidgade sitt rikes gränser ända bort mot Indien. När Alexander dog år 323 f.v.t. delade hans generaler upp det väldiga riket mellan sig. På så vis uppstod det Seleukidiska riket som upptog delar av mindre Asien, Syrien samt stora områden österut.

År 250 f.v.t. tog partherna kontroll över området mellan Kaspiska havet och Persiska viken, men den parthiske kungen Artabanus IV besegrades i ett fältslag år 224 f.v.t. av den sasanidiske kungen Ardashir I. Därmed kom Sasanidiska imperiet att breda ut sig i området. Det föll sönder år 651 e.v.t. och ersattes av det muslimska kalifatet.

Idag upptas området mellan Kaspiska havet och Persiska viken av den islamiska republiken Iran.


Foto och grafik av författaren
Ytterligare läsning

P A van't Haaff   Catalogue of Elymaean Coinage. 2007.
Hardbound. 167 pp., including in-text illustrations, charts, and tables.
Published by Classical Numismatic Group.

Klippstaden Petra och nabatéerna
https://numismatik.se/2artiklar/Nabateerna-Petra/Mynt.php


Dokumenthistorik

2023-05-13 Ändrat rubrikens inledning från Brons-drachm till Bronsmynt
Även kompletterat artikeln med tre bronsmynt av god kvalitet
2023-04-21 Dokumentet skapat


          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98