In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-09-12

 

Säregen stater från durotrigernas land

Av Lennart Castenhag

Den förromerska järnåldern var perioden några århundraden före vår tidräknings början. Vi brukar kalla den keltisk tidsålder. Varken angler eller saxare hade ännu flyttat in på den ö för två tusen år sedan som senare kom att benämnas Britannien.

I sydvästra delen av England (utom Cornwall), vid Engelska kanalen, fanns ett område som behärskades av en sammanslutning av familjer. Tillsammans utgjorde de ett folk som kallades durotrigerna. Dessa människor bedrev byteshandel över Engelska kanalen med folken på kontinenten. Deras befästa huvudstad känner vi som Maiden Castle och den låg uppe på ett berg.

   
Den befästa byn Maiden Castle
i södra Dorset
Maiden Castle höjer sig över landskapet. Foto: https://www.hunebednieuwscafe.nl


Omkring år 60 f.v.t. började durotrigerna prägla mynt i nominalen stater. Vi kan förmoda att monetariseringen tvingades fram av handeln med kontinenten. Där hade man använt mynt i handeln sedan en tid tillbaka.

Durotrigernas första mynt var av guld, men ganska snart gick man över till att prägla i silver. Även bronsmynt förekom. Det är ett av durotrigernas mynt som den här berättelsen kommer att handla. Myntherrarna är inte kända − vi vet inte ens vem som var kung i durotrigernas land eftersom mynten saknar inskriptioner.

Förstoring 4 ggr
Mynt slaget med stampar för stater, ca. 30 f.v.t. − 43 e.v.t., durotrigerna.
Diameter 20 mm.   Vikt 3,235 g.
Åtsidan visar ett stiliserat porträtt av Apollo.
Frånsidan visar en stiliserad häst vänd åt vänster i upplöst form.
Foto: L CastenhagMyntets oregelbundna form kommer av att myntet är präglat på ett för litet myntämne. Hur myntet skulle se om det hade präglats på ett fullstort myntämne visas med följande bild.

De troliga konturerna av ett fullstort myntämne.


Tolkning av myntbilderna

Myntbilderna från den keltiska tiden i England är ofta tämligen abstrakta. På kontinenten hämtade man under den keltiska tiden inspiration från bland annat Makedonien exempelvis mynt slagna för kung Philip II. Folket i England under keltisk tid lät sig inspireras av de kontinentala mynten. De kom således att indirekt inspireras av mynten från Makedonien.

Bronsmynt 355-336 f.v.t., Philip II, Pella
Diameter 17 mm. Vikt 6,54 g. Ref: HGC 3.1 nr 882
Åtsida: En yngling med taina (hårband).
Frånsida: Philip II till häst.
Foto: L CastenhagDurotrigerna präglade mynt med stampar som hade graverats med enkla punsar av olika form. Resultatet blev en stiliserad bild uppbyggd av bland annat kulor, ovaler och halvmånar.

Åtsidan visar ett stiliserat porträtt av en man vänd åt höger.
Frånsidan visar en stiliserad häst vänd åt vänster i upplöst form.Nedan visas bilden av en silverstater som jämförelse. Eftersom myntämnet är fullstort ser vi även håret ovanför lagerkransen på mansporträttet på åtsidan. Dessutom ser vi hela hästen på myntets frånsida.

AR Stater, ca. 58 f.v.t. - 43 e.v.t., durotrigerna.
Diameter ca. 20 mm. Vikt 5,03 g.
Ref: ABC 2157, Van Arsdell 1235-1.
Foto: Dr Busso Peus NachfolgerPräglades det aktuella myntet på ett för litet myntämne?

Myntämnen skapades genom att man hällde flytande silver på en flat stenhäll. På så sätt uppstod ett i det närmaste cirkelrunt myntämne. Vikten av det aktuella myntet är 3,26 g. En silverstater har vikten 4,9-5,8 g. Det aktuella myntet motsvarar således 56-66% av vikten för en silverstater. Det ligger nu nära till hands att föreslå att myntet är en halv stater, men vi känner inte till att man lät slå sådana mynt. Däremot slog man quarter stater, men de mynten var avsevärt mindre och fick en starkt avvikande prägling.

Quarter silver stater 58 f.v.t. − 45 e.v.t. durotrigerna.
Diameter 11 mm. Vikt 1,1 g. Ref: Van Arsdell 1242-01.
Bilden är hämtad från Van Arsdells hemsida.I durotrigernas land förekom även bronsmynt, både gjutna och präglade.

Gjutet bronsmynt "unit" 10 f.v.t. − 45 e.v.t. durotrigerna.
Diameter: 17 mm Vikt: ? Ref: Van Arsdell 1322-01
Åtsida: del av Apollos porträtt.
Frånsida: del av en häst.
Bilden är hämtad från Van Arsdells hemsida.Den oregelbundna formen hos det mynt som står i fokus för den här berättelsen skulle kunna bero på att det är ett slarvigt framställt myntämne. Vikt och form stämmer överens med det präglade bronsmyntet på följande bild.

Präglad bronsstater 30 f.v.t − 10 e.v.t. durotrigerna.
Diameter 19 mm. Vikt 3,4 g. Ref: Van Arsdell 1290-01.
Åtsidan visar ett abstrakt porträtt av Apollo.
Frånsidan visar en häst i upplöst form.
Bilden är hämtad från Van Arsdells hemsida.
Bestämning av om myntet är av silver eller brons

Genom att väga myntet dels i luft och dels i vatten har vi fått följande mätvärden.

Vikt i luft: 3,235 g
Vikt i vatten: 2,915 g

För att bestämma densiteten används följande formel.
Vikt luft / (Vikt luft − Vikt vatten)

Vi sätter in mätvärdena i formeln.   3,235 / (3,235 − 2,915) = 10,11

Densiteten för brons är 8,8 g/kubikcentimeter.
Densiteten för rent silver är 10,49 g/kubikcentimeter.

Vägning i luft och vatten ger vid handen att det är ett mynt med tämligen god silverhalt.


Slutsats

Vi vet att durotrigerna fick ont om silver vid tiden strax före vår tidräknings början. Den oregelbundna formen och den lägre vikten hos det aktuella myntet kan bero på att det hade uppstått brist på silver. Att myntet är ett silvermynt har fastställts.

Förtstoring 4 ggr
Präglad silver stater, på för litet myntämne  ca. 10 f.v.t. − 43 e.v.t., durotrigerna.
Diameter 20 mm. Vikt 3,235 g. Ref: ABC 2157; Van Arsdell 1235-1.
Åtsida: stiliserat porträtt av Apollo.
Frånsida: häst vänd åt vänster i upplöst form.
Foto: L Castenhag


Grafik av författaren

Litteratur

Chris Rudd. Antient British Coins (ABC).
Aylsham 2010.

 
Oliver D Hoover Handbook of Coins of Macedon
Handbook of Greek Coinage Series Vol 3.
(HGC 3.1)
Lancaster/London 2016
 
L Castenhag Falskmyntning vid Kungl. Myntet på 1700-talet. Artikeln publicerades i Svensk Numismatisk Tidskrift nr 7, 2010
Här beskrivs tillvägagångssättet för vägning i vatten.
Sthlm 2010.


Van Arsdell. Celtic Coinage of Britain.

www.vanarsdellcelticcoinageofbritain.comDokumenthistorik

2019-09-12   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98