In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-12-04

 

Deolsmyntet

Av Lennart Castenhag

I början av 900-talet ingick Déols i den förmögne Ebbo Bituricus domäner. Han var god vän med Guillaume le Pieux (William I "den fromme") som var hertig av Akvitanien och greve av Auvergne 893-918. I Deols anlade Ebbo ett kloster år 917 och Deols blev sedan ett mäktigt furstendöme som lydde under grevarna av Poitiers och hertigarna av Akvitanien. I övrigt var Déols tämligen självständigt. Mynt från Déols var dominerande i området under 1100-talet.

Odo I "den äldre" (fr. Eudes) var furste av Deols under perioden 1012-1044. Han var son till Roul II "den skallige". Odo förde en expansiv politik och tog bland annat kontrollen över Issoudun. Odo I efterträddes av Roul II "den försiktige" (1044-1052).

År 1152 ingick den engelske kungen Henrik II äktenskap med hertiginnan Eleonore av Akvitanien vilket innebar att Akvitanien kom under engelsk överhöghet. Det innebar att även Deols, Issoudun och grevskapet Berry blev en del av den engelska provinsen. Se karta nedan.

AR Denier, 1012-1037, Odo I "den äldre", Deols
19,9x20,2 mm   1,170 gram     Ref: Rob 4402, Boud 272.


Åts.omskr.:   : ODO : DVX
    Hertig Odo
    Frs.omskr:   . DOLEO CIVES
    Staden Deols
Åts.bild: Ett kors inom
inre pärlringen
        Frs.bild: Ett pentagram

På åtsidan står det ODO DUX dvs hertig Odo. Hur stämmer det? Han var inte ens greve, men han ville tydligen framstå som en mycket mäktig man.

På frånsidan är S i CIVES vänt bak-och-fram.

Odo var furste av Deols 1012-1044. Enligt Boudeau är myntet slaget tidigt under den perioden, dvs 1012-1037.

Översikt Frankrike år 1037 (efter Shepherd, 1929)
Översiktskartans utsnitt förstorat.


På kartan, öster om Issoudun, ser vi staden Bourges. Den anlades av kelterna (gallerna) och de kallade sin stad Avaricon. Julius Caesar förstörde staden år 52 f.v.t. och dödade flera hundra av stadens invånare. Därefter byggde han upp staden igen efter romerskt mönster och anlade en ringmur. Han kallade staden Avaricum.

På 200-talet blev Bourges ärkebiskopens stad och på 700-talet blev staden centralort i grevskapet Berry i hertigdömet Akvitanien. Grevarna av Berry strävade efter god sämja med grannarna i väster, dvs furstarna av Issoudun och Deols.

I Bourges, i slutet av 1100-talet, påbörjades bygget av den gotiska katedralen St Etienne och den dedikerades till Sankt Stefan. Idag är katedralen ett av Unescos världsarv på grund av sin tidiga gotiska arkitektur.

Staden Deols gränsade till staden Chateauroux under medeltiden. De bägge städerna växte samman till en stad som fick namnet Deols-Chateauroux.
Foto och grafik av författaren

Referenser:
    James Roberts, The Silver Coins of Medieval France, New York 1996.
    E Boudeau, Monnaies Francaises, Provinciales, Barcelona 1970.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98