In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-11-19

 

Commius "Moon Head"

Av Lennart Castenhag

Den del av Storbritanniens historia som utspelade sig för två tusen år sedan brukar kallas brittisk yngre järnålder och den avslutades med att England invaderades av romarna i mitten av första århundradet e.v.t. Brittiska mynt från yngre järnåldern benämns vanligen keltiska mynt eftersom de har keltisk stil.

Vår kunskap om de brittiska folken för tvåtusen år sedan baseras främst på berättelser från antika författare som t ex Caesar, Augustus, Tacitus och Suetonius. Mynten har också bidragit med kunskap i synnerhet om de har inskriptioner.

Silver Minim "Moon Head" type ca. 45-30 f.v.t.
Kung Commius, regent för stammarna Atrebates & Regni.
På åtsidan ser vi ett manshuvud vänt åt vänster.
På frånsidan ser vi bilden av en häst i typisk keltisk stil som rör sig åt vänster.
Diameter 7,5 mm. Vikt 0,235 g. Ref: ABC 1043; van Arsdell 355; SCBC 70.
Ett mycket sällsynt mynt.     Foto författaren.
Kungadömen och några av städerna i Britannien vid vår tidräknings början.

Städerna i ovanstående karta:
  - Verlamion, dagens Wheathampstead, var huvudstad i Catuvellauni
  - Camulodunum, dagens Colchester, var huvudstad i Trinovantes.
  - Calleva, dagens Silchester, var huvudstad i Atrebates.
     I Calleva fanns ett myntverk.

Londinium anlades av romarna omkring. år 47 e.v.t. Londinium anlades således efter det att den keltiska tiden i Britannien hade gått till ända. Så småningom ändrades stadens namn till London.

Inom numismatiken har de tre kungarikena Atrebates, Regni och Belgae traditionellt behandlats som ett enda numismatiskt område. Mot bakgrund av senare tiders forskning finns det ingen anledning att ändra på det.


Commius flyr till Britannien

Commius var ledare för folkstammen atrebaterna i Gallien. Han var nära vän med Caesar och han deltog i Caesars bägge expeditioner till Britannien. När Vercingetorix år 52 f.v.t. gjorde uppror mot romarna i Gallien ställde sig Commius på hans sida. Upproret slogs ned och Commius, som fruktade för sitt liv, flydde med sina närmaste män till Britannien. Där upprättade han kungadömet Atrebatien med Calleva (dagens Silchester) som huvudstad. I Calleva präglade Commius mynt efter år 50 f.v.t. Han var den förste att sätta ut sitt namn på mynt i Britannien.

Det bägge kungarikena Atrebates och Regni slogs samman till ett kungarike under första århundradet före vår tidräknings början med kung Commius som regent omkring år 50-25 f.v.t.

Gold Stater Commius "Muzzles type" Atrebates & Regni.
Ref: ABC 1022, van Arsdell 350, SCBC 65.
Diameter 17 mm. Vikt 5,50 g.
På åtsidan visas bilden av Apollo i keltisk stil.
På frånsidans visas en häst vänd åt höger i keltisk stil (upplöst form).
Till höger om hästen finns inskriften COMMIOS (åtminstone delar av den).
Foto: Spink Auction
Grafik av författaren.

Referenser

Chris Rudd, Ancient British Coins (ABC-boken), Aylsham England 2010.

Robert Van Arsdell, Celtic Coinage of Britain, 2016.
https://www.vanarsdellcelticcoinageofbritain.com

SCBC. Standard Catalogue of British Coins (Spink).


Ytterligare läsning om keltiska mynt i Britannien

Brittiska mynt från yngre järnåldern - en introduktion
https://numismatik.se/2artiklar/Britt-coins-iron-age/BCIA.php

Säregen stater från durotrigernas land
https://numismatik.se/2artiklar/Durotriges-stater/SD.php

Epaticcus Silver Eagle
https://numismatik.se/2artiklar/Epaticcus-silver-eagle/Unit.php

En tvåtusenårig engelsk guldstatér
https://numismatik.se/2artiklar/Tvatusenarig_engelsk_stater/Stater.php

Ett tvåtusenårigt engelskt mynt
https://numismatik.se/2artiklar/Tvatusenarigt_engelskt_mynt/AEunit.php


Dokumenthistorik

2019-11-19   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2022-12-01           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98