2017-08-01

 

Exempel på mynt från Belgae

Vår kunskap om folkgruppen Belgae är ytterst mager eftersom de arkeologiska fynden är få. Folkgruppens utbredning och dess namn under peroden före den romerska invasionen är inte känd. Det som antyder att detta folk har existerat är en mängd numismatiska objekt (utan inskriptioner) med säregen stil från området.

AV stater   ca 65-55 f.v.t.  
19 mm   6,00 g   Ref: ABC 746, Van Arsdell 1205-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan visas Appollos huvud i förvrängd stil.
På frånsidan visas en häst i förvrängd uppsplittrad stil.
AV stater   ca 55 f.v.t.  
16 mm   4,94 g   Ref: ABC 755, Van Arsdell 1215-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan visas Appollos huvud i förvrängd stil.
På frånsidan visas en häst i förvrängd uppsplittrad stil.

Jämför med myntet från Durotriges.
Dokumenthistorik
2017-08-01   Dokumentet skapat