2017-08-01

 

Exempel på mynt från Atrebates & Regni

Atrebates & Regni var egentligen ett kungarike, men det styckades upp i två delar efter kung Commius död på grund av tvister bland sönerna Tincomarus, Eppilus och Verica.

AV 1/4 statér   ca 25 f.v.t. − 10 e.v.t.   kung Tincomarus.
10 mm   1,19 g   Ref: ABC 1085, Van Arsdell 390-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan står det COMF inom en fyrkantig ram,
vilket kan översättas med kung Commius rike.
På frånsidan visas en häst som galloperar åt höger.
Över hästen står det TIN, dvs Tincomarus.
AV 1/4 statér   ca 25 f.v.t. − 10 e.v.t.   kung Tincomarus.
10 mm   1,20 g   Ref: ABC 1076, Van Arsdell 378-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan står det TINC inom en rektangulär ram, dvs Tincomarus.
Över ramen ett C och under ramen ett A.
På frånsidan visas bilden av Medusa med vingar i pannan.
AR unit   ca 25 f.v.t. − 10 e.v.t.   kung Tincomarus.
11-12 mm   1,19 g   Ref: ABC 1103, Van Arsdell --.   Foto cngcoins.com
På åtsidan ett huvud med diadem.
På frånsidan visas bilden av ett piggsvin.
Under piggsvinet TINCO, dvs Tincomarus.
AV 1/4 statér   ca 20 f.v.t. − 1 e.v.t.   kung Eppilus.
9 mm   1,14 g   Ref: ABC 1148, Van Arsdell 407-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan texten CALLEV (myntorten Calleva).
På frånsidan visas bilden av ett lejon.
Över lejonet texten EPPI, dvs Eppilus.
AR unit   ca 20 f.v.t. − 1 e.v.t.   kung Eppilus.
12 mm   1,25 g   Ref: ABC 1163, Van Arsdell 416-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan visas ett manshuvud inom en krans av vinrankor.
På frånsidan visas bilden av ett piggsvin.
Över piggsvinet texten EPPI, dvs Eppilus.
Under piggsvinet texten COM, dvs kung Commius rike.
AV 1/4 statér   ca 10-40 e.v.t.   kung Verica.
9 mm   1,14 g   Ref: ABC 1199, Van Arsdell 466-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan står det COMF inom en fyrkantig ram, dvs Commius rike.
På frånsidan visas bilden av en häst, som rör sig åt höger.
Över hästen finns texten VI, dvs kung Verica.
AR unit   ca 10-40 e.v.t.   kung Verica.
11 mm   1,22 g   Ref: ABC 1241, Van Arsdell 531-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan bilden av två ymnighetshorn.
I underkanten texten COM F. (dvs Commius rike).
På frånsidan visas bilden av en kvinnofigur (segerns gudinna)
vänd åt höger, med spjut och sköld.
Figuren omges av texten VERI-CA.
AR minim   ca 20-40 e.v.t.   kung Epaticcus.
8 mm   0,22 g   Ref: ABC 1367, Van Arsdell 560-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan bilden av en åttakantig stjärna. I stjärnans centrum texten TA.
På frånsidan visas bilden av Pegasus.
Under och till höger om Pegasus finns tecknen E & P, dvs Epaticcus.

ABC och Van Arsdell är inte överens om till vilken myntherre detta mynt ska attribueras. Van Arsdell föreslår att det är kung Verdica som är myntherre.AR unit   ca 20-40 e.v.t.   kung Epaticcus.
12 mm   1,19 g   Ref: ABC 1349, Van Arsdell 581-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan bilden av en kvinnogestalt (segerns gudinna).
Hon omges av texten TAS-CIOV *).
På frånsidan visas bilden av ett piggsvin framför ett träd.
Under piggsvinet finns texten EPAT, dvs Epaticcus.

*) Den mäktige Tasciovanus var kung över riket Catuvellauni under åren 25-10 f.v.t.AR unit   ca 40-43 e.v.t.   kung Caratacus.
12 mm   1,15 g   Ref: ABC 1376, Van Arsdell 593-1.   Foto cngcoins.com
På åtsidan, inom en pärlring, visas bilden av Hercules iklädd lejonskinn.
Till höger om Hercules finns texten CARA, dvs Caratacus.
På frånsidan visas bilden av en örn vänd åt vänster.
Dokumenthistorik
2017-08-01   Dokumentet skapat