In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-09-05

 

Stiliserade porträtt på franska medeltidsmynt

Av Lennart Castenhag

Som 2-åring tvingades Ludvig IV fly tillsammans med sin mor till England. Fjorton år senare hämtades han tillbaka till Västfrankiska riket och kröntes till kung år 936. Hans mynt från staden Chinon blev förlaga för en helt ny myntstil, de stiliserade porträttmynten. Dessa mynt är ett specialområde för oss som samlar franska medeltidsmynt.
 

Under de aderton år som kung Ludvig IV regerade Västfrankiska riket tvingades han hela tiden hävda sin makt gentemot de frankiska adelsmännen − särskilt Hugo "den store"[1]. Denne hade tilldelats rollen som hertig i Västfrankiska riket utan att ha något hertigdöme. Utmärkelsen avsåg snarast att han skulle ta ett övergripande ansvar för rikets angelägenheter.

I mitten av 900-talet var den franska kronans domäner tämligen blygsamma till ytan. De var inte sammanhängande och de låg inklämda mellan grevskap som styrdes av mäktiga feodalherrar.

Den franska kronans domäner (kungens domäner)
var till ytan tämligen blygsamma i mitten av 900-talet.
Kartan visar förhållandena år 987.
Kronans domäner är utmärkta med gul färg.


I grevskapet Blois låg städerna Chinon och Tours. Myntverket i staden Tours var känt för att prägla mynt av gott silver för handel över längre avstånd i riket. I Chinon lät kung Ludvig IV prägla silvermyntet denier efter den standard som tillämpades i Tours[2].Slottet Chinon vid floden Vienne
i centrala Frankrike
Foto: Creative Commons
 
AR Denier, kung Ludvig IV, 936-954
myntort Chinon
Vikt 1,11 g ref: Rob 1801.
Åtsida: kungens högervända byst med diadem.
Omskrift: LVDOVICVS REX
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: + CAINONI CASTRO
(den befästa staden Chinon).
Foto: ogn-numismatique.com


Greve Theobald I av Blois lät omkring år 950 prägla denier i Blois, och man kan tydligt se att han hade låtit sig inspireras av Ludvig IV:s mynt.

AR Denier. Theobald I, ca. 950.
Diameter 20 mm. Vikt 1,40 g. Ref: Dup 572
myntort Blois
Åtsida: högervänd byst med mantel och diadem.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: + BLESIANIS CASTRO (den befästa staden Blois).
Foto: cngcoins.com

På detta mynt kan man se en antydan till ett stiliserat porträtt.


Efter det att Ludvig IV gått ur tiden år 954 lät någon av Blois-grevarna (troligen Theobald I eller möjligen hans son Odo I) prägla silvermynt i Chinon. De använde Ludvig IV:s mynt som förlaga men de tillämpade en alldeles speciell gravörstil. Myntet kom att bli prototyp för den stiliserade porträttstilen och den spreds inom grevskapet och till angränsande grevskap. På efterföljande franska medeltidsmynt med stiliserade porträtt drev man ibland stiliseringen så långt att det ibland är svårt att tyda bilden.

AR Denier. Theobald I, ca. 950.
Diameter 20 mm. Vikt 1,40 g. Ref: Dup 572
myntort Blois
Åtsida: högervänd byst med mantel och diadem.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: + BLESIANIS CASTRO (den befästa staden Blois).
Foto: cngcoins.com

På detta mynt kan man se en antydan till ett stiliserat porträtt.

TVRON (dvs Tours) i åtsidans omskrift ska inte tolkas
som myntort. Det är snarare en deklaration om att
myntet följer den myntstandard som tillämpades i Tours.
Myntet blev prototyp för de stiliserade porträtten.


Västfrankiska riket under högmedeltiden. Kronans domän
med staden Paris är i kartan markerad med blått.
Biskopdömena är markerade med violett
och grevskapen är markerade som gula och gröna.
År 1030 var Robert "den fromme" Västfrankiska rikets kung.Släktträd för grevarna av Blois från 956 till 1089.
Observera att grevens titel var greve av Troyes.
Det skulle dröja innan titeln
ändrades till greve av Champagne.


Odo II var greve av Blois från år 1004. År 1022 blev han även greve av Troyes. Därmed kom han att förena de bägge grevskapen Blois och Champagne. Odo II:s domäner kom på så sätt att omge och vida överglänsa kronans domän. Odo II gick ur tiden år 1037.

AR Denier, 980-1030, greve Odo II, grevskapet Blois.
Vikt ?   Ref: Dup 575
myntort: Blois.
Åtsida: stiliserad porträttbild av en man med diadem.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: + BIESANIS CSTO (den befästa staden Blois).
Foto: OmniCoin.com


Odo II efterträddes av sonen Theobald III som också lät prägla mynt med stiliserat porträtt. Se följande bild.

AR Denier, ca.1037-1089, greve Theobald III, grevskapet Blois.
Diameter 20 mm.  Vikt 1,10 g.  Referens: Dup 578, Rob 5056
myntort staden Blois.
Åtsida: stiliserad porträttbild av en man med diadem.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift. + BEISIS CASTI-O (den befästa staden Blois).

Foto: L Castenhag (id 2940).

Här kan vi se att stiliseringen drivits lite längre,
men det går fortfarande se att det
är ett högervänt huvud med diadem.


AR Denier slutet 900-talet eller början av 1000-talet, anonym myntherre.
Diameter 20 mm  Vikt 1,20 g.   Ref: Dup 431, Rob 5071
myntort staden Chartres.
Åtsida: stiliserad porträttbild av en man med diadem.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: CARTIS CIVITAS (staden Chartres)
Foto: Münzen Sänn


Billon obol 1202-1226, anonym myntherre.
Diameter 14 mm   Vikt 0,46 g   Ref: Rob 5097 var
myntort: Staden Perche
Åtsida: stiliserad vänstervänd porträttbild.
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: + PERTICENSIS (staden Perche)
Foto: cgb.fr

Här har stiliseringen drivits så långt att det
är svårt att se att det är ett porträtt på åtsidan

Med billon obole avses en obol med låg silverhalt.


Billon denier, 1307-1342, greve Guy de Chatillon, grevskapet Blois.
Diameter 18 mm   Vikt 0,98 g.   Ref: Rob 5067
myntort: staden Blois.
Åtsida: stiliserad porträttbild av en man med diadem.
Som mun i porträttet har man präglat in en liggande lilja.
Omskrift: GVIDO COMES (greve Guy)
Frånsida: ett kors inom den inre pärlringen.
Omskrift: BLESIS CASTRO (den befästa staden Blois)
Foto: Numiscorner.com

Här har stiliseringen drivits så långt att myntbilden
endast med svårighet kan tolkas.

Med billon denier avses en denier med låg silverhalt.Avslutande kommentar

Här har det presenterats några få exempel på franska medeltidsmynt med stiliserade porträttbilder. För den som vill samla dessa mynt finns sysselsättning under lång tid.Fotnoter

[1] Hugo den store var far till Hugo Capet som var Västfrankiska rikets kung under åren 987-996. Den capetingiska dynastin kom att besitta den västfrankiska tronen under många år.

[2] Det var i Chinon som Jeanne d'Arc hade sitt första möte med kung Karl VII år 1429.Grafik av författaren


Referenser

Rob Roberts, James N The Silver Coins of Medieval France   New York 1996
Dup Duplessy, Jean Les Monnaies Francaises Feodale Paris 2004


Internetsidor som relaterar till ovanstående tidsperiod

  888 - 898 Kung Odo och vikingarna
  898 - 922 Karl III (den enfaldige) av Västfrankiska riket
1060 - 1108 Filip I av Frankrike och hans mynt 1060-1108


Kartinformation
Kartinformationen är hämtad ur Shepherd Historical Atlas, från år 1923, som har digitaliserats av University of Texas at Austin.


Dokumenthistorik

2019-09-05   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98