In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-03-12

 

Var låg den grekiska staden Birytis?

Av Lennart Castenhag

Regionen Troas i nordvästra Mindre Asien koloniserades av grekerna från 800-talet fvt och framåt. De uppförde ett antal städer, däribland Birytis. Mynt från Birytis har påträffats i olika sammanhang - men själva staden har ännu inte återfunnits. Den grekiska geografen Strabon (f.63 fvt, d.24 evt) beskrev flera antika städer, däribland Birytis, men arkeologerna har ännu inte lyckats lokalisera staden.

Nedan visas en karta över regionen Troas i nordvästra Mindre Asien. Ett antal antika städer inklusive ett förslag till positionen för staden Birytis har ritats ut. För några av städerna visas exempel på mynt. Alla dessa mynt är av brons utom mynten för Kebren och Neandreia, som är silvermynt. Flertalet mynt är pyttesmå, 8 - 12 mm, men myntet från Skepsis har en diameter av 16 mm.


                Regionen Troas i nordvästra Mindre Asien.
Underlag till kartan med de antika städerna har hämtats från   https://www.ancient.eu/map_pelagios/Mynt från Birytis är inte svåra att få tag i. Man hittar dem på myntauktioner och på säljsajter på Internet. Nedan visas några mynt från Birytis.

AE12, 350-300 fvt, Birytis, Troas
10,9 x 11,9 mm.   1,370 g.   Ref: SNG Cop 250
Åts: En skäggprydd Kabeiros
med toppig hatt.
            Frs: En knölpåk inom en lagerkrans.
De grekiska tecknen B - I / P - Y
omger knölpåken, dvs BIRY[tis]


AE11, 350-300 fvt, Birytis, Troas
10,6 x 11,5 mm.   1,320 g.   Ref: Klein 302
Åts: Kabeiros utan skägg,
iförd toppig hatt.
            Frs: En knölpåk inom en lagerkrans.
De grekiska tecknen B - I / P - Y
på ömsidor om knölpåken, dvs BIRY[tis]


AE10, 350-300 fvt, Birytis, Troas
9,5 x 9,9 mm.   1,415 g.   Ref: SNG Cop 251
Åts: Em vildvuxen Kabeiros
med skägg och
iförd toppig hatt.
            Frs: Tre skäror i "skovelhjulsformation"
en s.k. triskelion eller triskeles.
I vänstra segmentet ett B och
i det nedre segmentet ett I,
dvs Birytis.


Vem var Kabeiros?

Den mytologiske figuren Kabeiros har vissa likheter med Dionysos, dvs det uppstod en mysteriekultur kring honom.


Sökandet efter staden Birytis

John Manuel Cook, professor i forntidens historia och klassisk arkeologi vid Bristol University 1858 - 1976, ägnade sig åt Birytis. Han lyckades inte lokalisera staden.

J. M. Cook, The Troad: An Archaeological and Topographical Study (Oxford, 1973)
J. M. Cook, 'Cities in and around the Troad' ABSA 83 (1988)

Institute for the Study of the Ancient World ISAW (knutet till New York University) har i samarbete med Ancient World Mapping Center AWMC etablerat projektet PLEIADES. Pleiadesrojektet har publicerat kartor över forntida städer utifrån material från bl a Harward. Den karta som här har presenterats, har sitt ursprung i detta projekt.

Det har inte gått att få fram huruvida Pleiadesprojektet har lyckats verifiera sitt resultat, dvs vilket utgrävningsarbete som lett fram till att staden Birytis har lokaliserats. Det ligger därför nära till hand att tro att Pleiadesprojektet har utgått från icke verifierade uppgifter då de har placerat ut Birytis på kartan.

Kanske kommer det en dag att uppdagas var Birytis låg - t ex i samband med att någon ny väg anläggs i nordvästra Turkiet.
Foto och grafik av författaren


Referenser
- Klein, Dieter. Sammlung von Griechischen Kleinsilbermünzen und Bronzen. Milano 1999. 

- SNG Cop - Sylloge Nummorum Graecorum, Denmark,
   The Royal Collection of Coins and Medals,
   Danish National Museum. (Copenhagen, 1942-1979).          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98