In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-08-26

 

Mynt, papyrusrullar och Aristoteles

Av Lennart Castenhag

Aristoteles föddes år 384 f.v.t. i den grekiska staden Stagiros på östra Chalkidiki. Hans far dog när han var helt ung och han kom att växa upp hos en släkting. Vid sjutton års ålder började han studera vid Platons akademi i Athen och han blev kvar där till år 347 (Platon hade gått ur tiden året innan).I den antika staden Stagiros på Chalkidikis östra kust föddes Aristoteles år 384 f.v.t.
Dagens Stagiros ligger några kilometer söderut på en bergsplatå.


Aristoteles besöker sin vän i Assos

I staden Assos regerade kung Hermias över stora delar av Troas inklusive Lesbos. Han hade i unga år studerat vid Platons akademi, och när han fick höra att hans forna studiekamrat Aristoteles hade lämnat akademin, lockade han honom till sig för att i Assos upprätta en akademi.Staden Assos i regionen Troas under antiken.
Där bodde Aristoteles åren 348 − 345 f.v.t.


Aristoteles anlände till Assos år 348. Han kom där att leda en grupp filosofer som ägnade sig åt studier inom områdena zoologi och biologi.

AR Halv Siglos, 350-340 f.v.t. Assos, Troas.
Diameter 14 mm. Vikt 2,42 g.
Ref: CNG auktion 451 lot 100.
Åtsida: Athena med attisk hjälm.
Frånsida: Ett tjurhuvud som omges av inskriften AΣΣΙΟΝ
Foto: cngcoins.com

Myntet är från den tid då Aristoteles vistades i Assos.Oroligheter i Mindre Asien

I Mindre Asien hade det blivit oroliga tider på grund av kriget mellan greker och perser. Aristoteles beslöt därför att år 345 f.v.t. lämna Assos för att via Lesbos ta sig till Pella i Makedonien. Han ebjöds att bli föreståndare för Makedoniens kungliga akademi samt att bli lärare åt kung Philip II:s son Alexander. Strax därefter invaderade perserna Assos och dödade Hermias.

År 336 mördades kung Philip II och han efterträddes av sonen Alexander III (den store). Han tågade in i Mindre Asien och drev ut perserna ur Assos år 334. Aristoteles hade då återvänt till Athen för att föreläsa i Lyceum. Han gick ur tiden år 322 f.v.t.

AV Stater c.325 - 319 f.v.t. Alexander III "den store"
myntort Amphipolis eller Sidon.
Diameter 18 mm och vikt 8,58 g.
Ref: HGC 3.1 nr 893a/893n
Åtsida: Athena med korintisk hjälm.
Frånsida: Nike stående vänd åt vänster
med en blomsterkrans i höger hand.
Under hennes högra hand finns tecknen ΣI (Sidon?).
Framför hennes fot finns monogrammet ΛO.
Bakom Nike finns texten AΛΕΞANΔΡOY.
Foto cngcoins.com

Alexander den store gick ur tiden år 323.
Myntet präglades till och med år 319
av Antipater med samma stampar.Pergament − en förstklassig uppfinning

Från år 281 f.v.t. hade kungarna av Pergamon makten över Assos och stora delar av Troas. I Pergamon uppförde de ett bibliotek omkring år 241 och till det krävdes mycket papyrys, men under en period vägrade egyptierna att leverera papyrus och man tvingades att söka efter alternativ. Man började då att använda kalvskinn som bereddes och slipades tunt. Materialet fick namnet pergament efter staden där det uppfanns. Pergament visade sig vara ett förstklassiskt material att framställa böcker av och kom till stor användning under medeltiden i hela Europa − men det var dyrt, mycket dyrt.

Kung Attalos III av Pergamon testamenterade sitt rike till romarna. De tog riket i besittning efter Attalos död år 133 f.v.t.År 188 f.v.t. hade kungariket Pergamon sin största utbredning.
Den romerska provinsen Asia, som uppstod år 133,
omfattade endast territoriet väster om den streckade
gränslinjen i kartan, inklusive öarna utmed kusten.Papyrusrullarna från Skepsis

I staden Skepsis några mil nordost om Assos förvarade Aristoteles lärjungar sin läromästares bibliotek av papyrusrullar med esoteriskt innehåll. När det uppdagades för dem att biblioteket i Pergamon började fyllas med bokrullar, insåg de att deras värdefulla samling av manuskript var i fara. De gömde därför undan dyrgriparna på en säker plats omkring år 240 f.v.t.

Omkring år 80 f.v.t hittade man de undangömda bokrullarna i Skepsis. De fördes till Rom och restaurerades genom att oläsliga ord förtydligades och ny text infogades som ersättning för de partier som hade fallit bort på grund av att papyrusen hade gått sönder. Så småningom hamnade de illa åtgångna bokrullarna hos Andronicus från Rhodos (Lyceums elfte föreståndare) som efter bästa förmåga försökte tolkade manuskripten i syfte att finna den ursprungliga lydelsen. Han publicerade tolkningarna som studielitteratur åt sina lärjungar i Lyceum.
Grafik av författaren


Referenslitteratur

HGC 3.1 Oliver D Hoover
Handbook of Greek Coinage Series, Vol 3 Part 1.
Handbook of Coins of Macedon and its Neighbors
CNG Lancaster/London 2016


Kartinformation
Underlaget till kartan över kungariket Pergamon är hämtad från
Wikimedia Commons, File: Asia_Minor_188_BCE.jpg.
Bakgrunden till övriga kartor är hämtade från Pleiades.org
Utplacering av antika städer har gjorts med hjälp av Pleiades.org.


Dokumenthistorik

2019-08-26   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98