In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2020-06-17   Berättelsen om polletter har kompletterats med
                2 skeppund malm, Nissafors järnverk
  se här >>

2020-06-15   Majnumret av SNT
                 finns nu att tillgå under menypunkten PUBLIKATIONER

2020-06-06   Storbritannien under 1500- och 1600-talen
                samt något om mynten
  se här >>

2020-05-30   Ett litteraturtips Noga utvalt. Betydande enskilda numismatiska
                  bok- och manuskriptsamlingar i nutida Sverige.
  se här >>

2020-05-17   SNR och det förväntansfulla 1970-talet   se här >>

2020-05-11   Kristinas 1/4 ören 1635-1636   se här >>

2020-03-30   Aragonien-Katalonien − 1400-talets medelhavsimperium                  se här >>

2020-03-24   Karl XI kopparmynt 1661-1686   se här >>

2020-03-12   Minnesmyntet 9:e juli
                 Varianttabellen är uppdaterad   se här >>

2020-03-01   SNF årsmöte i Landskrona 9-10 maj
                  Fastställt program   se här >>

2020-02-25   Ett litteraturtips Pengar för gemene man? Det medeltida
                  myntbruket i Finland.
  se här >>

2020-02-13   Minnesmyntet 2 kr 1921 se här >>

2020-02-06   Ett litteraturtips Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags
                  Myntkabinett.
  se här >>

2020-01-30   Kopiorna av dukaten 1750 är nu i omlopp
                Ytterligare oroande fakta har framkommit   se här >>

2020-01-19   Merovingerna, mynten och valkyrian   se här >>

2020-01-11   Myntet som säger att det är keltiskt   se här >>

2020-01-02   Mynten i Thrako-Makedonien   se här >>

2019-12-18   Arboga kopparmyntverk 1626-1628   se här >>

2019-12-14   Ett litteraturtips Samlad glädje 2019    se här >>

2019-12-14   Dukatkopior 1750 utan kopiemärkning   se här >>

2019-11-28   Nabateernas mynt   se här >>

2019-11-26   Mynt från staden Abdera i södra Thrakien se här >>

2019-11-25   Odrysernas mynt Utgåvan från 2016 omarbetad   se här >>

2019-11-19   Commius "Moon Head"   se här >>

2019-11-10   Senmedeltida stadspräglingar från Weissensee   se här >>

2019-10-23   Äldre engelska halfpennies   uppdaterad   se här >>

Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET

SNF årsmöte 2020
den 26 september Se här >>
------------------------------------------------

Institutionen för arkeologi
och antikens kultur, anordnar
en kurs under hösten 2020.

Mynt som arkeologisk
och historisk källa


Kursen avser att ge en översikt
över numismatikens metoder.
Der sker med hjälp av konkreta
exempel från de sista 2500
årens användning av mynt,
speciellt avseende vikingatid och
medeltid.

Ansökan kan göras från
den 15 juli. Se här >>Auktion Misab 34
nytt datum 12-13 september

          Senast uppdaterad 2020-08-02           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98