In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2023-09-20   Protokollet från SNF årsmöte. Se här >>

2023-08-13   Änkans skärv   Se här >>

2023-08-07   Jørgen Kock − en mästare i mynt
                 Se här >>

2023-06-09   Höstterminens program är utlagt
                Se fliken "kommande aktiviteter"

2023-05-30   England till år 927
               Referat av presentationen från SNF:s
               150-årsjubileum den 20 maj 2023.
               Se här >>

2023-05-25   SNF:s medaljutgivning. Se här >>

2023-05-22   Uppnådda priser på jubileumsauktionen nr 180.
               Se flik SNF-AUKTIONER i huvudmenyn.

2023-05-13   Bronsmynt från kungariket Elymais (ny utgåva)
                 Se här >>

2023-05-08   Clermont −
               från keltiskt upprorsnäste till fromhetens högborg

                 Se här >>

2023-05-04   Falsk dukat 1676 till salu − igen   Se här >>

2023-05-01   Berthold av Aquileia − ärkebiskop och patriark
                 Se här >>

2023-04-18   Gustav II Adolfs kopparmynt och Yngve Almers
               offertlista nr 10
 Se här >>

2023-04-07   SNF:s Jubileumsauktion 21 maj 2023, katalog   här >>

2023-03-31   Christinas fyrkar 1634 med årtalet under vasaskölden
                 Se här >>

2023-03-20   SNF bokförsäljning på Frimynt 2023.
                 Se här >>

2023-02-16   Ytterligare ett objekt från numismatikens utmarker
               Se här >>

2023-02-06   Johannes Bureus, Sveriges förste riksantikvarie
              
Se här >>

2023-02-03   SNF:s 150-årsjubileum den 20-21 maj 2023.
                Utförligt program  här >>
                Obs senaste anmälningsdagen den 15 februari
                med anledning av bokningen för jubileumsmiddagen
                på Operaterrassen.
                Anmälan görs med e-post till curt.ekstrom@gmail.com

2023-01-25   Marina myntfynd − Numismatisk afton
              Digital föreläsning från Ekonomiska museet den 30 nov 2022
              Se  här >>

2023-01-24   Ettöring 1735 med årtal på bägge sidor −
               tomslag eller dubbelprägling?
 Se här >>

2022-12-26   Ett litteraturtips − en ny bok
                Medeltida silvermynt − myntning på Åbo slott.
                Se här >>

2022-12-14   SNF:s förfalskningspolicy har uppdaterats.
                Se här >>
bokbutiken uppdat. 20 juli 2023 >>Bernt Thelin och Dan Carlberg
berättar om sin forskning
kring äldre polletter.
20 september kl 18:00
SNF kansli, Banergatan 17

Mynmässa i Lund
arr. Sv Mynthandl. Fören.
24 september kl 11 - 16.
Grand Hotell.

Misab kvalitetsauktion 43
29 september kl 17 - 20.
30 september kl 09:30 - 20:00.
Sheraton, Stockholm

Misab internetauktion 51
29 september, avslut 8 okt.
sedlar

Myntmässa -
Stockholm Numismatica 2023

1 oktober, kl 10:00
Sheraton Stockholm

Richard Kjellgren
berättar om sedelpapper från
Tumba pappersbruk, 1750-tal till idag.
4 oktober kl 18:00
SNF kansli, Banergatan 17

Boksläpp och seminarium
14 oktober kl 13:30-17:00
Ekonomiska museet, Narvavägen
13-17, Stockholm.
Serpents and Crosses.
Scandinavian Coinages from the Time
of Louis the Pious, Cnut the Great,
Harthacnut and Anund Jakob.
Program här >>

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98