In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2024-07-03   Hemsidan uppdateras förnärvarande inte.
                Tillsvidare hänvisar vi till föreningens Facebooksida
               
Se här >>

2024-05-19   Denar från Würtzurg, präglad för Otto III
               
Se här >>

2024-05-11   Aprilnumret av SNT
                finns nu att tillgå under menypunkten PUBLIKATIONER

2024-04-27   Det unika myntet från 990-talets Rouen finns nu
               till beskådande på Historiska museet  
Se här >>

2024-04-14   LÄSTIPS, en ny bok.  
                Betraktelser kring numismatik,
                1700-talets Stockholm & Bellman.
  Se här >>

2024-03-20   Hertigar av Sachsen fram till början av 1100-talet
               
Se här >>

2024-03-10   Seminariet den 31 jan om den senaste forskningen kring
               silver och mynt under vikingatiden -
               inklusive Everlövsskatten.
  Se här >>

2024-03-06   Fyra generationer Henrik som furstar i Tyskland
                under vikingatiden
  Se här >>

2024-02-27   Karl den store, mynt och fältslag   Se här >>

2023-12-26   LÄSTIPS, en ny bok.   Sven Kulle - jugendkonstnären
                 Se här >>

2023-12-15   Register över artiklar i SNT fram till år 2023
                finns nu att tillgå under menypunkten PUBLIKATIONER

2023-12-13   Vårterminens program är utlagt
                Se fliken "kommande aktiviteter"

2023-11-14   Utställning om konsten att bära ordnar   Se här >>

2023-10-23   LÄSTIPS, en ny bok.   UNGERSKA PLÅTAR
                 Se här >>

2023-09-20   Protokollet från SNF årsmöte. Se här >>

2023-08-13   Änkans skärv   Se här >>

2023-08-07   Jørgen Kock − en mästare i mynt
                 Se här >>

2023-05-30   England till år 927
               Referat av presentationen från SNF:s
               150-årsjubileum den 20 maj 2023.
               Se här >>
 Uppdaterad 25 april 2024 >>SNF årsmöte 2024
Västerås 31 aug - 1 sept.
Utförligt program här >>          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98