In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2018-09-24   Volym 14 − Gästrikland och Hälsingland
i serien Sveriges mynthistoria − Landskapsinventeringen,
har lämnat tryckpressarna.   Se här >>

2018-09-16   Mynt från förromersk järnålder
Översiktligt om keltisk kultur   Se här >>

2018-09-06   En ny bok under tryckning
Hessen-Kassel 1730-1751.   Se här >>

2018-08-28   Återigen en förfalskad dukat Karl XI
till försäljning på offentlig auktion     Se här >>

2018-08-16   Ett litteraturtips
De anglo-galliska mynten. 1984.   Se här >>

2018-08-06   Nisshytte järnverk   Se här >>

2018-08-01   En tvåtusenårig engelsk guldstatér   Se här >>

2018-06-20   Karl III (den enfaldige) av Västfrankiska riket −
som upplät Normandie till vikingar
Se här >>

2018-06-14   En nyutkommen bok
Tore Strindberg som medaljgravör. 2018.   Se här >>


Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET

SNF har sänkt medlemsavgiften.
Vuxen 200 kronor per år.
Junior 100 kronor per år.
Utomlands boende 375 kronor per år.
2018-09-26   FÖREDRAG
Roland Falkensson
Plats: Banérgatan 17;   tid: kl 18:00

Roland berättar om hur han bygger upp
sin hemsida för myntsamlare, falcoin.se.
Han tar särskilt upp arbetet med typsamlings-
sidan och förklarar olika begrepp och svårig-
heten att avgränsa och beskriva olika typer.
Som exempel förhandsvisar han under kvällen
sin egen typförteckning över Karl XI:s mynt för
synpunkter.

          Senast uppdaterad 2018-09-20           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98