In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
fonder

 

Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond

har inrättats enligt beslut av styrelsen 1974 genom att överskottet från försäljningen av N.L. Rasmussons minnesmedalj (nr 53 ovan) fonderats vid årsskiftet 1975/76. Per den 31 dec 1997 uppgick fondens kapital till 64.411 kr. För fonden gäller följande stadgar:

§1

Fondens kapital förvaltas av Svenska Numismatiska Föreningens styrelse.

§2

Av den årliga avkastningen avsättes 20% till kapitalet.

§3

Sedan eventuella omkostnader gäldats utdelas återstoden av avkastningen efter beslut av styrelsen till yngre forskare inom numismatiken, vilka genom sitt arbete gjort sig särskilt förtjänta av denna uppmärksamhet.

§4

Utdelning sker, om ej annat bestämts, vid föreningens årsmöte.

           
          Senast uppdaterad 2018-06-20           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98