In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Kommande aktiviteter hösten 2017


 

2017-09-27   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
KÖP, BYT OCH SÄLJ
Tag med numismatiska objekt som ska lämna din samling.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2017-10-25   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av professor Kenneth Jonsson

Plats: Banérgatan 17
Den numismatiska forskningen i Sverige − vad har skett och vad kan vi förvänta oss
Det är främst datorerna som har förändrat förutsättningarna för forskningen i Sverige genom databaser och digitala foton. Länge fanns också få möjligheter att publicera nya forskningsresultat, men det ändrades radikalt genom nya tidskrifter och publicering på Internet. För länge sen publicerade mynthandlarna i Sverige kataloger utan eller med få bilder − idag finns alla mynt avbildade digitalt på auktioner över hela världen på Internet.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2017-12-06   kl 18:00   Julfest
Plats: Banérgatan 17
Föreningens traditionella julfest med glögg, lussekatter och julgodis. En mindre julauktion kommer att genomföras med enklare material ur Sven Svenssons samlingar. Någon förteckning kommer inte att utsändas i förväg. Kontant betalning vid auktionstillfället.

Välkomna!

          Senast uppdaterad 2017-06-22           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98