In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Kommande aktiviteter hösten 2017


 

2017-12-06   kl 18:00   Julfest
Plats: Banérgatan 17
Föreningens traditionella julfest med glögg, lussekatter och julgodis. En mindre julauktion kommer att genomföras med enklare material ur Sven Svenssons samlingar. Någon förteckning kommer inte att utsändas i förväg. Kontant betalning vid auktionstillfället.

Välkomna!

          Senast uppdaterad 2017-11-13           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98