In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Kommande aktiviteter


 

2017-02-22   kl 18:00   Föreningskväll med föredrag
Plats: Banérgatan 17
Docent Roger Svensson, kommer tala om:
Myntningspolitik och myntindragningar i det medeltida Sverige.
Under medeltiden anammade Sverige många mynttyper som präglades på kontinenten. Frågan som diskuteras på detta seminarium är om Sverige även tog efter den myntningspolitik (indragningar eller myntförsämringar) som var kopplad till dessa typer.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2017-03-29   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
DISKUSSIONSAFTON
Tag med er ett numismatiskt ämne som du vill ta upp till diskussion eller ett föremål som du vill berätta om.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2017-04-26   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
KöP, BYT OCH SäLJ
Tag med numismatiska objekt som ska lämna din samling.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2017-05-13 − 14   SNF:s årsmöte i Norrköping
Ett utförligt program  här >>

2017-05-31   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
KöP, BYT OCH SäLJ
Tag med numismatiska objekt som ska lämna din samling.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

          Senast uppdaterad 2017-05-15           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98