In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Aktiviteter vintern och våren 2018


 

2018-02-28   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
Diskussionsafton
Tag med ett numismatiskt ämne som du vill ta upp till diskussion eller ett föremål som du vill berätta om.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2018-03-28   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av docent Roger Svensson

Plats: Banérgatan 17
Hur bestämmer och daterar man anonyma brakteater? Tillämpning på Svenska anonyma brakteater.
Under medeltiden präglades tunna ensidiga mynt - brakteater - i centrala och norra Europa. De flesta brakteater är anonyma, eftersom de saknar inskriptioner. Baserat på kontinentala brakteater föreläser Roger Svensson om de metoder som står till buds vid datering och bestämning av myntherre och myntort av brakteater. Metoderna tillämpas sedan för att bestämma och datera Svenska anonyma brakteater. Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2018-04-25   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Lagge Ekström

Plats: Banérgatan 17
Svenska kopparmynt på 1700-talet med utblick mot myntningen i Hessen, Pommern och Wismar.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2018-05-12 till 13   SNF årsmöte i Åbo   Se programmet   här >>

2018-05-30   kl 18:00   Föreningskväll
Plats: Banérgatan 17
Köp, byt och sälj
Tag med ett numismatiskt objekt som ska lämna din samling.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

          Senast uppdaterad 2018-07-22           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98