In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-11-29

 

Fransk adelsman präglade engelska pennies i Tyskland

Av Lennart Castenhag


Den franske adelsmannen Gaucher V de Chatillon slog reguljära handelsmynt i eget namn med den engelska pennyn (sterling) som förebild i tyska Hainaut under perioden 1312-22. Mynten såg ut som engelska pennies, men av omskriften framgick att de kom från en myntort i Tyskland och att en fransk greve hade gett ut dem.

Som handelsmynt blev den engelska pennyn (sterling) mycket populär på grund av sin höga silverhalt i slutet av 1200-talet och under 1300-talet. Myntet imiterades därför av furstarna på andra sidan Engelska kanalen i nuvarande norra Frankrike, Belgien och Nederländerna. Dessa imitationer accepterades som reguljära mynt och de kunde ibland hålla bättre kvalité än sina engelska förebilder, men de kunde också vara sämre.

Rena förfalskningar av sterlingmynten uppstod på bägge sidor om Engelska kanalen − både i furstarnas myntverk och i den enkle mannens mörka källare. Det finns också exempel på myntimitationer där den ena sidan ger sken av att vara slagen för en engelsk kung och den andra sidan tydligt visar att myntet har sitt ursprung på kontinenten (en "mula").

Förstoring 5 ggr

AR Denar 1312 − 1322, Gaucher V de Chatillon
Myntort: staden Yves i furstendömet Namur i tyska grevskapet Hainaut

18,0 x 18,3 mm   1,030 g     Ref: Boud 2171, Roberts 8599

Åtsida: + GALChS COMES PORC
Gaucher, greve av Porcien
Bild: krönt byst

Frånsida: MONET NOVA YVE
Nytt mynt från Yves
Bild: "Long Cross" med tre kulor i varje korsvinkel

      Myntet såldes på en auktion i Frankrike för något år sedan varefter det letade sig upp till Sverige.


Gaucher de Chatillons residens och myntverkstäder


Hur det kom sig att en fransman slog mynt i tyska Hainaut

I tyska Hainaut låg det lilla furstendömet Namur med bland annat städerna Florennes och Yves. Hertig Thibaut de Lorraine hade fått Florennes i förläning och han hade där rätt att slå mynt i eget namn liksom i Yves. Thibaut var gift med Isabelle de Rumigry men han avled år 1312 vilket innebar att Isabelle ärvde Florennes. Strax efter makens död gifte hon om sig med Gaucher V de Chatillon varpå mynträtten i Florennes och Yves överfördes på honom.

I det här sammanhanget kan nämnas att Drottning Blanche (1320-1363) var född i Namur och hon var samtida med Gaucher V Chatillon. Hon gifte sig med den svenske kungen Magnus Eriksson [1] år 1335 och kom att kallas drottning Blanka av svenska folket.

Den franske adelsmannen Gaucher V de Chatillon

Gaucher V de Chatillon (1249-1329) härstammade från en adelsfamilj vars rötter sträckte sig flera hundra år bakåt i tiden. Från år 1286 var han konnetabel [2] för Champagne och från år 1302 var han konnetabel för hela Frankrike samt greve av Chateau-Porcien.

Gaucher V de Chatillon var son till Gaucher IV av Chatillon och Isabella av Villehardouin. Se släktträdet nedan. Gaucher V gjorde en enastående militär karriär och skaffade sig ett ansenligt välstånd. Bland annat köpte han grevskapet Chateau-Porcien.

Källa Wikipedia. Mer information  här >>


Klicka i diagrammet för ytterligare information

De bägge släkterna de Chatillon och de Villehardouin förenades i Gaucher V de Chatillon


Fynden av mynt slagna för Gaucher V de Chatillon

På otaliga platser i England har fynd gjorts av Gaucher V de Chatillons mynt [3].  Även i Danmark och Norge har sådana mynt påträffats liksom i Sverige, t ex i Hornborga kyrkoruin i Västergötland [4].

Ett annat fynd av pennyliknande mynt från Flandern, Brabant, Hainaut och Namur är Gäsenefyndet [5], som dock inte innehöll mynt slagna för Gaucher V de Chatillon.


Ett stort tack
till Mikael Wallén i Lund, som inspirerat mig till denna artikel.
Jag vill även rikta ett stort tack till Glenn Schaap i Nederländerna, som delat med sig av sina gedigna kunskaper om imitationer av engelska sterlings slagna på andra sidan Engelska kanalen.
Foto och grafik av författaren där ej annat anges.


Fotnoter

[1] Magnus Eriksson var svensk kung under åren 1319 − 1364.

[2] Konnetabel var en fransk titel och avsåg armens högste befälhavare, i förekommande fall närmast kungen.

[3] Om de engelska fynden av Gaucher V de Chatillons mynt kan man läsa på British Museums hemsida.

[4] Skatten i Hornborga kyrkoruin är beskriven av Lars O Lagerqvist och Michael Dolly i Fornvännen 1959.

[5] Fyndet i Gäsene är beskrivet av Kenneth Jonsson i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1975-76.


Länkar

British Museum hemsida för Gaucher de Chatillon

Skatten i Hornborga kyrkoruin

Sterling imitations


Litteratur

N H Mayhew:  Gaucher de Chatillon and the imitation of Sterlings in the name of Edward of England.   Artikeln publicerades i Revue Belge de Numismatique CXXI, 1975.


Dokumenthistorik
2016-11-29   Förtydlande av att Gäsenefyndet inte innehöll mynt slagna för Gaucher V de Chatillon, men väl andra pennyliknande mynt från bland annat Hainaut och Namur.
2016-11-21   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2017-06-22           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98