In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2018-03-15   Under fliken Månadens utställning presenteras 
Klipping ett öre 1625 med en vikt motsvarande halvt öre
  Se här >>

2018-03-13   Svenska tecken i latinsk text   Se här >>

2018-03-12   Februarinumret av SNT finns nu att tillgå som PDF
under menypunkten   PUBLIKATIONER

2018-03-09   Brakteat slagen för Ottokar II   Se här >>

2018-03-07   Fyrken 1654 avslöjad som feltolkad   Se här >>

2018-03-07   Under fliken Månadens litteratur
presenteras  Förteckning över tryckta författningar rörande det svenska myntväsendet. 1876
  Se här >>

2018-03-02   Mynten i det tidiga Makedonien − en introduktion
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2018-02-02   Olof Skötkonungs sigtunapenningar från ca 995   −  
Sveriges första mynt?

Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2018-01-08   Anhalts anonyma furstar på 1200-talet
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2017-12-04   Vårens program är fastlagt
Bland annat olika föredrag och SNF årsmöte   Se fliken "kommande aktiviteter"


Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET

SNF sänker medlemsavgiften för år 2018
Vuxen 200 kronor per år.
Junior 100 kronor per år.
Utomlands boende 375 kronor per år.
Anledningen till sänkningen,
se SNT nr 7, sid 169.Programmet för SNF årsmöte
i Åbo 2018

är nu fastlagt.   Se här >>

Misab 26,   24 mars, Stockholm
Misab 27,   25 mars, Stockholm

Roger Svensson berättar om
hur man daterar anonyma brakteater,
SNF kansli, Stockholm,  28 mars, kl 18

Lagge Ekström berättar om
Svenska kopparmynt på 1700-talet
med utblick mot myntningen i
Hessen, Pommern och Wismar
SNF kansli, Stockholm,  25 april, kl 18

          Senast uppdaterad 2018-03-13           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98