In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2018-04-10   Under fliken Månadens utställning presenteras 
Styca från det forntida kungadömet Northumbria
  Se här >>

2018-04-06   Under fliken Månadens litteratur
presenteras  Sceatta List. Tryckt år 2012.   Se här >>

2018-04-06   Marsnumret av SNT finns nu att tillgå som PDF
under menypunkten   PUBLIKATIONER

2018-04-04   Mynt från kungariket Mallorca
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2018-03-31   Nyköpingsöre 1627 med avstavat VAN. Se   Se här >>

2018-03-29   Kreutzerförteckningen uppdaterad.  På Misab 26 dök det upp
en kreutzer som blivit förbisedd. Den fick nr KRE-30.   Se här >>

2018-03-13   Svenska tecken i latinsk text   Se här >>

2018-03-09   Brakteat slagen för Ottokar II   Se här >>

2018-03-07   Fyrken 1654 avslöjad som feltolkad   Se här >>

2018-03-02   Mynten i det tidiga Makedonien − en introduktion
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2018-02-02   Olof Skötkonungs sigtunapenningar från ca 995   −  
Sveriges första mynt?

Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET

SNF sänker medlemsavgiften för år 2018
Vuxen 200 kronor per år.
Junior 100 kronor per år.
Utomlands boende 375 kronor per år.
Anledningen till sänkningen,
se SNT nr 7, sid 169.Programmet för SNF årsmöte
i Åbo 2018

är nu fastlagt.   Se här >>

Lagge Ekström berättar om
Svenska kopparmynt på 1700-talet
med utblick mot myntningen i
Hessen, Pommern och Wismar
SNF kansli, Stockholm,  25 april, kl 18

          Senast uppdaterad 2018-04-06           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98