In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2018-08-10   Skanning av äldre SNT är nu klart
Det saknade nr 3 år 2001 finns nu inlagt.
Dessutom har nr 9-10 år 1982 uppdaterats till bättre upplösning.

2018-08-06   Nisshytte järnverk   Se här >>

2018-08-01   En liten omstrukturering av hemsidan har gjorts
- Menypunkten månadens utställning har tagits bort och materialet har
   slagits samman med materialet under menypunkten ARTIKLAR.
- Menypunkten kortare notiser har tillkommit.
- Menypunkten månadens litteratur har ändrat namn till litteraturtips.

Syftet med omstruktureringen har varit att det ska gå lättare att hitta
informtion på hemsidan som med tiden hade blivit något vildvuxen.

2018-08-01   En tvåtusenårig engelsk guldstatér   Se här >>

2018-06-20   Karl III (den enfaldige) av Västfrankiska riket −
som upplät Normandie till vikingar
Se här >>

2018-06-14   En nyutkommen bok
Tore Strindberg som medaljgravör. 2018.   Se här >>

2018-05-18   Mynt- och medaljkabinettet på Åbo slott.
Besöket av SNF under maj 2018. Se här >>

2018-05-16   SNF auktion 173
Uppnådda priser finns nu att tillgå. Se här >>Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET

SNF har sänkt medlemsavgiften.
Vuxen 200 kronor per år.
Junior 100 kronor per år.
Utomlands boende 375 kronor per år.


Protokoll frå SNF årsmöte
i Åbo 2018
finns nu att tillgå.   Se här >>


          Senast uppdaterad 2018-08-10           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98