In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2017-03-08   Månadens utställning
En chalkous från Krannon   Se här >>

2017-03-06   Mynt från det medeltida Toulouse
Ny artikel inlagd under menypunkten ARTIKLAR

2017-03-04   Litteraturtips
Under fliken "månadens litteratur" presenteras två antikvariska rariteter
Se här >>

2017-03-01   Svensk Numismatisk Tidskrift nr 1 2017
finns nu att tillgå som PDF under menypunkten PUBLIKATIONER

2017-02-03   Litteraturtips
Under fliken "månadens litteratur" presenteras den nyligen utgivna SKÅNEPOLLETTER
Se här >>

2017-01-12   Månadens utställning
Getabocken från Aigai   Se här >>

2016-12-27   SNF:s årsmöte i Norrköping den 13-14 maj 2017  Se här >>

Se även de arkiverade nyheterna i   NYHETSARKIVET
Lördag den 25 mars kl 9:30
Misab 21 och 22
hotell Sheraton i Stockholm

          Senast uppdaterad 2017-03-06           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98